Subtopia är ett kluster av eldsjälar i Botkyrka grundat 2002. Vi möjliggör kulturell och och samhällsbyggande produktion på alla nivåer, såväl ideellt som kommersiellt.

Vi har 15 000 kvm funktionella utrymmen för kultur och en organisation med gedigen branschkunskap inom cirkus, urban konst, film, entreprenörskap, ungdomsverksamhet och event.

Subtopia på Facebook

Vad gör du med din gröt? (Helt seriöst)

Julgröten lagas, julfrukost förbereds. Vad serverar du alltid till julfrukosten?

2 likes, 0 kommentarer4 timmar sedan

KlumpAfton 11/12 Marie Proffit Audience engagement and Digital Creativity

7 likes, 1 kommentarer20 timmar sedan

Subtopia

på Instagram