Toppbild

Skrifter

Här kan du ladda ner artiklar, handböcker, utvärderingar m.m. på ämnet graffiti och urban konst
Konst av Mad C på Stora Subtopiaväggen under Riksteaterns event Walls of Fame

Fortsätt läsa

Här hittar du olika skrifter om graffit och urban konst där Subtopia på något sätt medverkat:

Öppna väggar

Subtopia har tillsammans med Studiefrämjandet och Graffitifrämjandet släppt boken Öppna väggar som informerar om hur man startar och driver öppna graffitiväggar. Handboken berättar om hur och varför man bör jobba främjande med konstformerna graffiti och gatukonst. Vilka möjligheter finns det idag och vilka effekter ger öppna väggar för kulturen och demokratin i vårt samhälle?

Ladda ner Öppna väggar som pdf.

Fri konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur?

Detta är en utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention genomförd av Urban Utveckling och finansierad av Brottsförebyggande rådet. Utvärderingen bygger på statistik, genomgång av tidigare rapporter i ämnet, intervjuer, samtal i fokusgrupper samt enkäter. Bland annat dras denna slutsats (sidan 4):
”Det sammantagna materialet ger även ett visst, om än mer otydligt, stöd för att lagliga graffitiväggar kan bidra till en ökning av klotter i den direkta närmiljön. Studien visar dock att de lagliga väggarna ur såväl utövarnas som besökarnas synvinkel främst fyller andra funktioner än som just brottsförebyggande åtgärder.”

Ladda ner utvärderingen som pdf

Gustav bevarar Skärholmens graffiti

”Vissa ser det som vandalism. Skadegörelse av det offentliga rummet. Vårbergsbon Gustav Josefsson är inte en av dem. De senaste åren har han dokumenterat graffitin som dykt upp i Vårberg och snart ställer han ut i Skärholmens bibliotek.”
Södra Sidan intervjuar Gustav Josefsson, 81 år, och besöker samtidigt Subtopias utomhusgalleri. November 2016.

Ladda ner intervjun som pdf