Toppbild

Samarbeten

Var med och skapa kulturprojekt, gör workshops eller fungera som mentor

Foto Alex Hinchcliffe

Fortsätt läsa

D.I.T. skapar kulturprojekt tillsammans med skolor, föreningar, studieförbund, kommuner, bostadsföretag, företagarföreningar – alla som har en idé som rör unga och kultur som de vill förverkliga!

Ett exempel på samarbete är sommarjobbarna som via Botkyrka kommun arbetade på Subtopia sommaren 2016. Bland annat skapade de denna dokumentärfilm där de visade sin bild av hemorten Botkyrka.

D.I.T. Subtopias verksamhet byggs utifrån tre ord:
Otämjd för att tankar och idéer ska vara fria.
Modig för att du ska våga stå upp för dig själv.
Empatisk för att vi alla hör ihop.

D.I.T.s syfte är att med kultur som verktyg skapa nya relationer och kontaktnät mellan ungdomar, mellan vuxna och ungdomar, mellan amatörer och professionella. Resultatet är shower, multievent, konserter, gatukonst och framförallt stolthet och självkänsla hos de unga som skapat allt detta.

Är du intresserad av att vara samarbetspartner eller fungera som mentor kontakta oss!