Toppbild

Metod

Klumpologi är den metod KLUMP Subtopia har utvecklat specifikt för coaching av företagare som arbetar med kultur och kreativa näringar samt sociala entreprenörer

Fortsätt läsa

KLUMP Subtopia har utvecklat en metod specifikt för coaching av företagare som arbetar med kultur och kreativa näringar samt sociala entreprenörer. Metoden kallar vi Klumpologi. Den utgår i första hand från entreprenörens passion och kompetens. Vi bedömer heller inte de företagsidéer som kommer till oss. Coachingen ger istället entreprenören verktygen att själv förstå sitt erbjudande, vem som behöver erbjudandet och hur detta ska kommuniceras. Detta sänker tröskeln för idéer som inte passar mallen och det borgar för innovation. Metoden har även visat sig fungera bra på sociala innovationer eftersom de ofta delar kulturproducentens drivkrafter.

Ladda ner boken om vår metod “Klumpologi – så funkar en kulturinkubator”:

Formgivning Studio Daniela Juvall

Formgivning Studio Daniela Juvall