Toppbild

Bidrag & stipendier

Bidrag & stipendier

De bidrag och stipendier som finns nedan är valda utifrån organisationer och privatpersoner som arbetar med konst, kultur, kreativa näringar och sociala näringar. Sidan uppdateras måndagar jämna veckor.

Vill du veta vad Subtopias kulturinkubator Klump erbjuder start-ups klicka här!

Har du förslag på fler bidrag eller stipendier till denna sida hör av dig till klump@subtopia.se

Stöd med deadline

Stiftelsen Solstickan

Projektstöd för sjuka och klena barn. Sista ansökningsdag 2021-03-07.

Nordisk Kulturkontakt

Kultur- och Konstprogrammet. Sista ansökningsdag 2021-03-08.

Kulturrådet

Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang. Sista ansökningsdag 2021-03-15

Kulturrådet

Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar. Sista ansökningsdag 2021-03-16

Kulturrådet

Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: konserter. Sista ansökningsdag 2021-03-17

Kulturbryggan

Projektbidrag. Sista ansökningsdag 2021-03-22

Kulturbryggan

Strukturbidrag. Sista ansökningsdag 2021-03-22

Venture Cup

Startup. Sista ansökningsdag 2021-03-30.

Nordisk Kulturkontakt

Mobilitetsstöd. Sista ansökningsdag 2021-03-31.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium Film. Sista ansökningsdag 2021-03-31.

Circolo Scandinavo

Konstnärsresidens Rom. Sista ansökningsdag 2021-04-01.

Kreativa Fonden

Kreativa Fonden. Sista ansökningsdag 2021-04-05.

Konstnärsnämnden

Arbetsstipendium Teater. Sista ansökningsdag 2021-04-14.

i-Portunus

Mobility for Music 2. Sista ansökningsdag 2021-04-15

i-Portunus

Mobility for Cultural Heritage. Sista ansökningsdag 2021-04-15

Svenska Institutet

Gästbostad på SI i Paris. Sista ansökningsdag 2021-04-15.

Kulturrådet

Projektbidrag till musikarrangörer. Sista ansökningsdag 2021-04-20.

Konstnärsnämnden

Internationellt utbyte Musik. Sista ansökningsdag 2021-04-29.

Nordisk Kulturfond

Projektstöd. Sista ansökningsdag 2021-05-03.

Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkans Kulturstipendium. Sista ansökningsdag 2021-05-15.

Konstnärsnämnden

Assistentstipendium Bild och Form. Sista ansökningsdag 2021-05-26.

Konstnärsnämnden

Projektbidrag Musik. Sista ansökningsdag 2021-06-01.

Konstnärsnämnden

Internationellt utbyte Bild och Form. Sista ansökningsdag 2021-06-02.

Stockholms Stad

Konstnärlig produktion och kulturarrangemang över 400 000 kr. Sista ansökningsdag 2021-08-19.

Kreativa Fonden

Kreativa Fonden. Sista ansökningsdag 2021-08-23.

Konstnärsnämnden

Internationellt utbyte Musik. Sista ansökningsdag 2021-08-31.

Kulturbryggan

Projektbidrag. Sista ansökningsdag 2021-09-07.

Kulturbryggan

Strukturbidrag. Sista ansökningsdag 2021-09-07.

Konstnärsnämnden

Projektbidrag Bild och Form. Sista ansökningsdag 2021-09-09.

Nordisk Kulturkontakt

Kultur- och Konstprogrammet. Sista ansökningsdag 2021-09-13.

Konstnärsnämnden

Internationellt utbyte Bild och Form. Sista ansökningsdag 2021-09-15.

Nordisk Kulturkontakt

Nätverksstöd. Sista ansökningsdag 2021-09-20.
Stockholms Stad
Konstnärlig produktion och kulturarrangemang upp till 400 000 kr. Sista ansökningsdag 2021-09-24.
Nordisk Kulturkontakt
Mobilitetsstöd. Sista ansökningsdag 2021-09-30.
Stiftelsen San Michele
Gästboende Capri. Sista ansökningsdag 2021-09-30.
Nordisk Kulturfond
Projektstöd. Sista ansökningsdag 2021-10-01.
Kronprinsessan Viktorias Fond
Fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag 2021-10-01.
Radiohjälpen
Fritidsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag 2021-10-01.
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA)
Fondmedel för socialt arbete och forskning. Sista ansökningsdag 2021-10-01.
Konstnärsnämnden
Projektbidrag Dans och Cirkus. Sista ansökningsdag 2021-10-06.
Konstnärsnämnden
Projektbidrag Film. Sista ansökningsdag 2021-10-14.
Carlssons Stiftelse
Stöd till handikappade barn och ungdomars behov. Sista ansökningsdag 2021-10-15.
Konstnärsnämnden
Projektbidrag Teater. Sista ansökningsdag 2021-10-19.
Jerringfonden
Aktivitetsbidrag för barn och unga med särskilda behov. Sista ansökningsdag 2021-10-20.
Konstnärsnämnden
Internationellt utbyte Musik. Sista ansökningsdag 2021-10-22.
Kreativa Fonden
Kreativa Fonden. Sista ansökningsdag 2021-10-25.
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Läger och resor för unga med rörelsenedsättning. Sista ansökningsdag 2021-10-31.

Skandia

Ideer för livet. Sista ansökningsdag 2021-11-01
Venture Cup
Idea. Sista ansökningsdag 2021-11-05.
Konstnärsnämnden
Arbetsstipendium Bild och form. Sista ansökningsdag 2021-11-16.
Konstnärsnämnden
Internationellt utbyte Bild och Form. Sista ansökningsdag 2021-12-02.

Stöd utan deadline

Nordisk Kulturfond
Opstart, förbereda nordiskt projekt.
Kreativa Fonden
Stöd under 10 000 kr behandlas löpande.
Stiftelsen Mitt Alby
Projektstöd
Postkodstiftelsen
Projektstöd
Arvsfonden
Projektstöd
Sällskapet Pro Patria
Föreningar som arbetar med barn och ungdomar. Löpande ansökan 1 februari-1 oktober.