Toppbild

Bidrag & stipendier

Bidrag & stipendier

De bidrag och stipendier som finns nedan är valda utifrån organisationer och privatpersoner som arbetar med konst, kultur, kreativa näringar och sociala näringar. Sidan uppdateras måndagar jämna veckor.

Vill du veta vad Subtopias kulturinkubator Klump erbjuder start-ups klicka här!

Har du förslag på fler bidrag eller stipendier till denna sida hör av dig till klump@subtopia.se

Stöd utan deadline

Stiftelsen Mitt Alby
Projektstöd
Postkodstiftelsen
Projektstöd
Arvsfonden
Projektstöd

Stöd med deadline

Nordisk Kulturkontakt
Nordiskt mobilitetsstöd. Sista ansökningsdag 2020-08-17.
Vinnova
Innovationer i krisens spår. Sista ansökningsdag 2020-08-21.
Botkyrka kommun
Kreativa fonden, projektbidrag. Sista ansökningsdag 2020-08-24.
Kulturrådet
Fri scenkonst internationella turnébidrag. Sista ansökningsdag 2020-09-03.
Kulturbryggan
Projektbidrag och strukturbidrag. Sista ansökningsdag 2020-09-07.
Kulturrådet
Musikutgivning (fonogram). Sista ansökningsdag 2020-09-08.
Konstnärsnämnden
Projektbidrag bild och form. Sista ansökningsdag 2020-09-08.
Nordisk Kulturkontakt
Kultur- och konstprogrammet, stöd till nordiskt samarbete inom konst och kultur. Sista ansökningsdag 2020-09-10.
Kulturrådet
Fri scenkonst Projektbidrag. Sista ansökningsdag 2020-09-15.
Kulturådet
Projektbidrag Bild- och Form. Sista ansökningsdag 2020-09-17.
Konstnärsnämnden
Projektbidrag dans. Sista ansökningsdag 2020-09-17.
Region Stockholm
Regionala Hållbarhetsanslaget. Sista ansökningsdag 2020-09-18.
Kulturrådet
Samverkan med komponister. Sista ansökningsdag 2020-09-24.
Nordisk Kulturfond
Projektbidrag konst och kultur. Sista ansökningsdag 2020-10-01.
Kulturfonden för Sverige och Finland
Aktivitetsbidrag bilaterala samarbeten. Sista ansökningsdag 2020-10-01.
Kulturrådet
Turnébidrag till fria musikgrupper. Sista ansökningsdag 2020-10-06.
Kulturbryggan
Projektbidrag och strukturbidrag. Sista ansökningsdag 2020-09-07.
Nordisk kulturkontakt
Kultur- och Konstprogrammet. Sista ansökningsdag 2020-10-09.
Nordisk kulturkontakt
Nordiskt nätverksstöd. Sista ansökningsdag 2020-10-09.
Kulturrådet
Projektbidrag Musikarrangörer. Sista ansökningsdag 2020-10-13.
Konstnärsnämnden
Projektbidrag film. Sista ansökningsdag 2020-10-14
Nordisk Kulturkontakt
Nordiskt mobilitetsstöd. Sista ansökningsdag 2020-10-19.
Konstnärsnämnden
Projektbidrag teater. Sista ansökningsdag 2020-10-20.
Botkyrka kommun
Kreativa fonden, projektbidrag. Sista ansökningsdag 2020-11-02.
Konstnärsnämnden
Arbetsstipendium bild och form. Sista ansökningsdag 2020-11-11.
Region Stockholm
Projektstöd. Sista ansökningsdag 2020-11-03.
Nordiska Ministerrådet
Nordic Talks – Small, Medium, Large. Sista ansökningsdag 2020-11-30.
Nordisk Kulturfond
Opstart. Sista ansökningsdag 2020-12-06.
Längmanska Kulturfonden
Kulturstipendium. Sista ansökningsdag 2021-01-15.
Vinnova
Innovativa Startups steg 1. Sista ansökningsdag 2021-01-19
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Kultur/Välgörenhet. Sista ansökningsdag 2021-02-01.
Region Stockholm
Projektstöd. Sista ansökningsdag 2021-02-23.