Toppbild

Filmbyn

Subtopia utvecklar en filmby och erbjuder studior från 2150 kvm

Foto Ludvig Duregård

Fortsätt läsa

Film kan ha en mängd olika syften – konst, underhållning, information, reklam, en hobby, ett arbete, en industri, en metod för att dokumentera sin omvärld.

Swedish Stunt Group, Studiobar 2014. Photo Alex Hinchcliffe.

Swedish Stunt Group, Studiobar 2014. Photo Alex Hinchcliffe.arbete, en industri, en metod för att dokumentera sin omvärld.

Sedan Subtopia började arbeta med film och media som ett av våra fokusområden har vår ambition varit att utveckla goda förutsättningar för alla dem som arbetar inom branschområdet. Det kan röra sig om stöd för affärsutveckling, microfinansiering, talangutveckling, boende, studior, utbildningsinsatser, arbetsplatser och möjlighet att visa upp det man skapar. Fanzingo och Filmbasen är två organisationer i Subtopiaområdet som erbjuder flera av dessa funktioner. En annan viktig del av filmbyn är att Subtopia erbjuder film- och Tv-producenter inspelningsstudior från 400 kvm upp till Hangaren mäktiga 2 150 kvm. Läs mer om våra studior här.

Subtopias vision är att vara en plats där proffs arbetar sida vid sida med ung ny talang. Vi är övertygade om att utvecklingen av film- och mediebranschen finns i morgondagens idéer och att idéerna frodas i direkt närhet till branschen.

Studior, lokaler och aktörer i filmbyn

Studio 3 (studio om 388 kvm)
Hangaren (studio om 2150 kvm)
Produktionshuset (loger, kontor m.m. i anslutning till Hangaren Subtopia)
Dekorverket (ateljé och verkstad för dekor, kostym och attribut)
Kompani Bastard (ateljé och verkstad för scenografi, masker, dockor och attribut)
Filmbasen (mötesplats för unga filmare i Stockholms län)
Fanzingo (mediehus för unga med coaching, kontakter och teknik)

Kontakt