Toppbild

Subcase

Nordisk och baltisk mässa för samtida cirkus

Subcase Cyber 15-21 februari 2021

Subcase är en mässa och mötesplats för samtida cirkus med fokus på att stimulera och främja den svenska, nordiska och baltiska cirkusscenen. Sedan 2009 har mässan arrangerats i 10 upplagor, alltid i samarbete med nordiska och baltiska partners. I denna tid av kris och förändring, med ett öga blickande mot framtiden och det andra mot det förgångna, presenterar vi nu Subcase Cyber.

Subcase Cyber äger rum på subcase.se 15-21 februari 2021. 
Vissa programpunkter kommer att finnas tillgängliga hela veckan, medan andra sker vid bestämda tider.

Program

20 sex-minuters pitch videos, specialproducerade för att presentera nordiska och baltiska cirkuskompanier och deras konstnärliga projekt, kommer att finnas tillgängliga på websidan under hela Subcase-veckan. 

Kapsel: Apparat
Svalbard Company: Braintown
M.P.A.C: Breast in Peace
GLiMT and Sputnik & Wild Wonders: CameliOrquestra 
Cirkus Cirkör: Circus days and nights 
Sanja Kosonen: Cry me a river 
Kanta Company: Clothes and us 
Marta & Kim: Fase 
Henrik & Louise: Korobka 
Galapiat Cirque/Collectif Oxo: La Roue 
ENT: Nesa i jorda & Plast 
Race Horse Company: O`DD 
Aleksey Smolov: Ol´that 
Sunniva Løvland Byvard & Elise Bjerkelund Reine: Silhuetter på stranden 
Sisus: Split ends 
Huldufugl: The Hidden People 
Big Wolf Company: Three Sisters 
Circus I  Love You: Utopia 
Right Way Down: Wald 
Dziugas Kunsmanas & Adrian Carlo Bibiano: Where do I connect?

Projekten har valts efter en utlysning av en kommittée bestående av representanter från de nordiska och baltiska länderna. Läs om dem här

The Huddle är ett två-dagars evenemang som väver samman performativ föreläsning, kreativt skrivande, gruppdiskussioner, podcaster, musik och video. Workshopens innehåll har satts samman av FutureBlackSpace team av artister, kuratorer, studenter i genderstudier, intersektionalitet, dekolonisering, psykoanalys och dans, samt yrkesverksamma inom mode, parfym, psykoterapi och organisationskonsultation. 

The Huddle genomförs på engelska, och beskrivs såhär av FutureBlackSpace:

“The Huddle – Who is left out? From the embodied perspective of blackness working in majority white institutions and fields, FutureBlackSpace offers an experiential online environment within which to contemplate and work with this question.

The focus on blackness is an example of what being “left out” does on a structural and personal level. We invite you to work with an intersectional lens on who your institution/field/artistic work does not include and why? What could you do about it? Why do you want to do something about it?”

The Huddle modereras av John-Paul Zaccarini, Professor i  Scen för kroppsliga och vokala praktiker på Stockholms konstnärliga högskola, tidigare Associate Professor in Circus. Teamet består av Dr. Ana Sanchez-Colberg, Hanna Wallenstein, Toubab Holmes, Camilla Welton, Dr. Anna Adenji, Majo Cruz och Andrea Davis-Kronlund.

För att delta i The Huddle behöver du anmäla dig specifikt i bokningsformuläret. Deltagare förbinder sig att delta i hela evenemanget, som utgör en process och sträcker sig över 2 dagar:
Tisdag 16 februari 10.00-12.30 och 13.30-15.30 (CET)
Onsdag 17 februari 10.00-12.00 och 13.00-15.30 (CET)
Pauser är inkluderade, och en del av tiden viks för individuellt arbete.

FutureBlackSpace beskriver sig såhär:
“FutureBlackSpace is a creative space of recovery, discovery and project/artist development, free from the white gaze. It is designed for POC who operate within largely white fields/institutions and offers them a chance, through creative writing  practices to reflect upon how this affects or troubles their work/study. It is meant as a supportive space that offers tools to generate authentic work from the specific experience of POC.”

The Huddle organiseras med stöd av Stockholms konstnärliga högskola, Nordisk kulturfond, Kulturkontakt Nord, Kulturrådet och Region Stockholm. 

I Subcase Cyber utställningshall kan du upptäcka fler nordiska och baltiska cirkuskompanier. 

Artister som vill delta i utställningshallen: info om deltagande och anmälan kommer i början av januari.

Subcase Cyber bjuder in deltagarna till ett mindre mötesprogram av videomöten på Zoom och några onlineverktyg för nätverkande. Mer info om detta kommer i januari.

Subcase Cyber presenterar stolt ett samarbete med Manegen, Sveriges branschorganisation for circus, gatuperformance och variete. Medlemmar i Manegen kan ansöka om att delta med projektpitchar i ett panorama över svensk cirkus, som kommer att finnas tillgängligt på websidan under hela Subcase-veckan.

Svenska artister som är medlemmar i Manegen hittar utlysningen här https://manegen.org/apply-for-manegen-panorama-at-subcase/

Deadline att ansöka är 21 december. 
Mer info kommer i januari!

Delta i Feedback Partnerships dialogprogram!

Ett essentiellt led i Subcase arbete är att främja dialog och tankeutbyte mellan artister och arrangörer. Liksom på tidigare Subcase erbjuds i år de artister som pitchar på Subcase och deltagande arrangörer möjligheten att matchas för blind-dejter.

Programmet syftar till att facilitera en konstruktiv diskussion om de lokala och internationella möjligheterna för de konstnärliga projekten, utifrån de omständigheter som världen befinner sig i just nu. När och hur denna dialog kan äga rum bestämmer arrangören och artisten tillsammans, Subcase förmedlar endast kontakten. Sedan bestämmer ni tiden själva, kanske över en kaffe på något onlinemötesverktyg?

Feedback Partnerships handlar inte om att etablera “allmänna sanningar” eller att sälja föreställningar. Det handlar om att dela med sig av erfarenheter och perspektiv om hur vi fortsätter vårt gemensamma arbete, i en värld som skakar under våra fötter.

Vid registrering till Subcase Cyber kan du anmäla dig till Feedback Partnerships.

Subcase Cyber är ett branschevenemang som riktar sig specifikt till nordiska och baltiska cirkusartister samt till nordiska, baltiska och internationella representanter för organisationer som presenterar eller stödjer scenkonst. Subcase är inte ett publikt evenemang. 

Registrering för arrangörer, scener, festivaler, evenemangsproducenter, agenter och bidragsgivare här.
Registrering för artister öppnar i januari.
Deadline att anmäla sig är 5 februari 2021.

Hela Subcase Cyber genomförs på engelska. 
The Huddle kan endast ta ett begränsat antal deltagare.

Subcase 2021 produceras av Subtopia. De olika delarna presenteras i samarbete med Performing Arts Hub Norway, CircusInfo Finland, Lithuanian Dance Information Centre, FutureBlackSpace, Stockholms Konstnärliga Högskola och Manegen. Med stöd av Kulturrådet, Nordisk kulturfond, Kulturkontakt Nord, Region Stockholm och Botkyrka kommun.