Toppbild

Circus Next
2017-2019

Ett europeiskt stödprogram för innovativa konstnärliga cirkusprojekt

Fortsätt läsa

VI SÖKER PROJEKT FRÅN SVERIGE!

CircusNext är en europeisk plattform för framtidens kreatörer inom samtida cirkus. Det är den enda cirkusprojektet som valts i Creative Europes plattformsprogram 2017-2021.

Med 18 medlemmar i 12 europeiska länder, en förnyad ambition att identifiera och stödja framtidens cirkuskreatörer, viljan att programlägga dem i och bortom Europa – CircusNext är mycket mer än ett projekt. Det är ett sätt att föreställa sig och tillsammans stödja framväxten att Europas nya cirkuskonst.

En europeisk urvalsprocess genomförs två gånger under perioden 2017-2021, då ett antal konstnärliga projekt kommer att väljas för stöd. Stödet består i ekonomiskt bidrag, residensprogram, coaching och workshops, omfattande stöd med marknadsföring och partnerskap i internationella nätverk.

Subtopia är en av medlemmarna i plattformen och medverkar i urvalskommittéen, som består av representanter för centrala cirkuscenter och –festivaler i Europa samt ett antal erfarna cirkusartister.

CircusNext Platform 2017-2021 öppnar nu sin första utlysning och söker projekt!
Urvalsprocessen för vilka som ska erhålla stödet görs i tre faser:
1. Vart medlemsland arrangerar i ett första steg en egen urvalsprocess. För Sverige är Subtopia den organisation som organiserar urvalet. En urvalskommittee som består av Kiki Muukkonen, Viktoria Dalborg och Olle Strandberg kommer att välja två svenska projekt. Dessa projekt kan sedan ansöka till det europeiska urvalet.
2. Den europeiska urvalskommitteen får därmed 24 projekt att bedöma. Av dessa bjuds 12 projekt till en ”pre-selection week” i Belgien, där de får presentera sina projekt live.
3. Sex projekt kommer i slutänden att väljas för CircusNext stöd.

Deadline för att ansöka till det svenska urvalet: 15 januari 2018 kl 15.00
* Läs noggrant kriterierna här
* Det enda sättet att ansöka till det svenska urvalet är via ansökningsformuläret här (obs att ansökan måste vara på engelska)
* Skicka ditt ansökningsformulär (och annan information) via WeTransfer till kiki[at]subtopia.se

www.circusnext.eu

Medlemmar i CircusNext Platform
Circuscentrum (B), Espace Catastrophe (B), Circus Futures (UK), Cirqueon (CZ), Sarabanda (IT), Festival Circolo (NL), Subtopia (SE), Room 100 (HR), Cirkorama (HR), Cirkusfera (RS), Cirko (FI), Perspectives (DE), STAMP (DE), Centro Cultural Vila Flor (PT), La Brèche (FR), La Cascade (FR), La Grainerie (FR). Platformen koordineras av Jeunes Talents Cirque Europe (FR).

Med stöd av
CircusNext är samfinansierat av Creative Europe Programme of the European Union.Jeunes Talents Cirque arbetar med stöd av Frankrikes kulturministerium, Paris stad, Paris region, SACD och Institut Français.

Foto: Cie La Migration, ett av kompanierna i CircusNext 2015-2016 (c) Hippolyte Jacquottin