Toppbild

Projekt: Circus Incubator

Circus Incubator är ett internationellt samarbetsprojekt som erbjuder unga professionella cirkusartister workshoppar för att utveckla sina projekt i dialog med arrangörer

Fortsätt läsa

Circus Incubator är ett internationellt samarbetsprojekt som erbjuder unga professionella cirkusartister (upp till 30 år) workshoppar för att utveckla sina projekt i dialog med arrangörer. Projektet har erhållit europeiskt stöd för ett samarbete mellan Sverige, Finland, Frankrike, Spanien, Kanada och Brasilien. Subtopia är den svenska partnern i projektet.

Artister och arrangörer saknar ofta erfarenhet av djuplodande dialog sinsemellan om relationen mellan den konstnärliga processen och arrangörens arbete med produktion och programläggning. Det är en dialog som kan vara utmanande för båda parter men också avgörande med tanke på de nya utmaningar som artister och arrangörer står inför idag.

Circus Incubator genomförs i en serie av två workshoppar. Den första på Festival de Circo do Brasil (Brasilien) i november 2016, och den andra i Subtopia (Sverige) i februari 2017. Projektet har redan genomförts i en första omgång under 2016, då i Finland och Kanada.

PROJEKTETS SYFTE

Syftet med Circus Incubator är att undersöka och skapa modeller för internationell inkubation för unga professionellt verksamma cirkusartister. Målsättningen är att stödja utvecklingen av en integrerad relation mellan deras konstnärliga process och hur de producerar och presenterar sig själva i relation till arrangörer och publik. Hur formulerar sig artister kring sin konst, hur pratar vi tillsammans och vad är det som behövs och krävs? Med Circus Incubator erbjuder vi artister och arrangörer användbara verktyg och erfarenheter för att stimulera denna dialog.

deltagare och PARTNERS

De cirkusartister med bas i Sverige som har valts för att delta i projektet är Mikaela Veide, Erik Glas, Leire Mesa och Matthew Horton. Arrangörer som deltar i projektet kommer från Subtopia, Vara Konserthus, Stora Teatern Göteborg, JONK, Västmanlands Konserthus, Umeå Teaterförening och Finspångs kommun. Därutöver deltar artister och arrangörer från alla de andra partnerländerna.

Projektet genomförs i samarbete med:
La Tohu (Kanada), Luni Producoes (Brasilien), La Grainerie (Frankrike), Subtopia (Sverige),  La Central del Circ (Spanien), CircusInfo (Finland) och Cirko (Finland).
Associerad partner: Jeunes Talents Cirque Europe (Frankrike).

Circus Incubator delfinansieras av Erasmus+ Programme of the European Union och Kulturrådet.

utvecklas_cirkus_circusincubator_logos