Toppbild

Projekt: CASA

CASA – Circus and Street Arts Circuits

Fortsätt läsa

Workshop: Internationell marknadsföring och kommunikation för cirkuskompanier

Torsdag den 1 december 2016 @ 09.00-17.00 i Subtopia
Genom CASA organiserar nu för andra gången Subtopia en workshop i internationell marknadsföring och kommunikation för cirkuskompanier. Det är en endagsutbildning ledd av internationella experter, med fokus på strategier och verktyg. Workshopen kommer att förbättra din kapacitet att arbeta transnationellt och ge dig insikter i turnénätverk och internationella möjligheter.

Workshopen i Subtopia riktar sig till kompanier med bas i Sverige. Max 25 deltagare, max 1 representant per projekt/kompani. Om fler än 25 personer anmäler sig kommer prioritet att ges till kompanier som turnerar med specifika föreställningar under 2017. Workshopen ges kostnadsfritt och på engelska. Alla deltagare förväntas ha med sig sina marknadsmaterial, liksom frågor om strategier och marknader som de vill undersöka. Du kan gå workshopen igen även om du gick den förra året, eftersom andra experter är inbjudna denna gång.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Kiki Muukkonen, kiki@subtopia.se senast den 20 november 2016.

För den som vill: Kom med och se Cirkus Cirkörs Limits på Dansens Hus med gruppen på kvällen, biljett ingår gratis i workshopen för dem som anmäler sig innan deadline. Det finns ett begränsat antal biljetter, först till kvarn gäller.

De inbjudna experterna

Cécile Imbernon är en av grundarna av La Chouette Diffusion, där hon stödjer up-and-coming cirkusprojekt. De projekt som La Chouette väljer ska ha starka konstnärliga idéer, hög teknisk kvalitet och koherens i projekten. Cécile has tidigare arbetat med PR för Theatre Massalia i Marseille och för Pole Jeune Public i Toulon, hon har även arbetat med programmet för ung publik för och med utvecklingen av Rio Loco Festival i Toulouse. Efter en tid i Belgien är hon nu tillbaka i Toulouse, varifrån hon turnerar flera cirkuskompanier genom La Chouette Diffusion. Cécile har en Masters utbildning i Kulturutveckling på Institutet för politiska studier i Lille.

Malin Brereton arbetar sedan 2013 som producent för Cullbergbaletten, där hon är ansvarig för alla produktioner. Vanligtvis ingår det i hennes arbetsuppgifter att sälja produktionerna i Sverige, men tillfälligt jobbar hon även med de internationella turnéerna. Före Cullbergbaletten var hon producent på Barbican Theatre i London, där hon var ansvarig för att producera deras egna produktioner, och även deras både större och mindre internationella samproduktioner. Hon programlade också föreställningar från hela världen, inom alla genrer av scenkonst (opera, teater, dans, cirkus, live arts och allt däremellan).

Moderator

Yohann Floch är frilanskonsult för konst- och kulturorganisationer, och är delaktig i aktiviteterna i ett flertal internationella samarbetsprojekt, i vilka han ofta leder workshops och seminarier. Han ger föreläsningar om kulturpolitik och –strategi till såväl universitet som möten för professionellt verksamma. Yohann driver FACE, ett internationellt nätverk av kulturorganisationer som verkar inom samtida multidisciplinära konstformer. Han är även expertrådgivare för Fondation de France stödprogram för unga entreprenörer och styrelsemedlem för On the Move, liksom rådgivare och kommitteémedlem i flera andra internationella nätverk och projekt inom och bortom Europa.


CASA är ett europeiskt utvecklingsprogram designat av fem organisationer: MiramirO (Belgien), SirkusInfo Finland (Finland), Cirqueon (Tjeckien), FiraTàrrega (Spanien) och Subtopia (Sverige).

Syftet med CASA är att stödja professionellt verksamma inom samtida cirkus och scenkonst i det offentliga rummet att arbeta och samarbeta internationellt. CASA vill hjälpa yrkesverksamma att få tillgång till internationella marknader, att utveckla sin kunskap att arbeta gentemot andra kulturella kontexter liksom sin kompetens i interkulturell kommunikation.

CASA kommer att göra professionell expertis och information tillgänglig och främja utbyte av kunskap och know how, i syfte att diversifiera sektorns metoder och arbetssätt. Bland annat tas guider för varje deltagarland fram. Hittills har det utformats fyra guider som finns att ladda ner i pdf-format:

Belgien
Finland
Spanien
Sverige

Mer om projektet CASA kan ni läsa i denna intervju med John Ellingsworth samt på CASA:s hemsida www.casa-circuits.eu.

Deltagande organisationer:
www.miramiro.be, www.subtopia.se,  www.sirkusinfo.fi, www.cirqueon.cz,
www.firatarrega.cat

cirkus_casa_parnerlogos

CASA genomförs med stöd av:cirkus_casa_supportlogos