Toppbild

Projekt: Autopistes

Ett samarbetsprojekt som syftar till att bygga europeiska och nordamerikanska turnénätverk för cirkusföreställningar

Foto Einar Kling-Odencrants

Fortsätt läsa

Autopistes är ett samarbetsprojekt som syftar till att bygga europeiska och nordamerikanska turnénätverk för cirkusföreställningar och få scener och festivaler att arbeta tillsammans för att på så sätt bidra till ett bättre flöde av konstnärligt arbete. 

Autopistes har sitt ursprung i fyra dynamiska metropoler för samtida cirkus: Montreal, Barcelona, Toulouse och Stockholm. Under 2014-2015 kommer Autopistes att organisera tre olika typer av aktiviteter:

– Workshops för scener och festivaler, i syfte att definiera och designa strukturer för samarbetsnätverk för cirkusturnéer. Programbokare från sydvästra Europa, norra Europa och Nordamerika kommer att bjudas in till workshops som äger rum under festivaler i Montreal, Barcelona och Stockholm.

– Turnéer för cirkuskompanier där metoder och samarbeten kan prövas. Omkring 15 kompanier från sydvästra Europa, norra Europa och Nordamerika kommer att turnera under projektets två år.

– Seminarier där erfarenheter, lärdomar och goda exempel från projektet samlas och utvärderas.

Autopistes är ett samarbetsprojekt som drivs av La Grainerie – koordinator (Frankrike)
, Institut Ramon Llull (Kataloninen – Spanien)
, La Tohu (Québec – Kanada) och 
Subtopia (Sverige).

Projektet har stöd av European Commission Culture Program, Swedish Institute, Ajuntament de Barcelona, Bureau du Québec à Barcelone, Gouvernement du Québec (CALQ – Conseil des arts et des lettres du Québec, MCCQ – Ministère de la culture et des communications), Institut Francais, Mercè Arts de Carrer MAC Festival, Région Midi-Pyrénées, Toulouse Métropole and Ville de Balma, Kulturkontakt Nord samt Kulturrådet.

utvecklas_cirkus_autopistes_logo