Toppbild

Cirkusnätverk

Subtopia är en aktiv partner i internationella nätverk för cirkus

Foto Petter Hellman

Fortsätt läsa

Subtopia är en aktiv partner i internationella nätverk för cirkus. FACE är ett internationellt nätverk av organisationer som stödjer multi-disciplinära konstformer, Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk och Nordic Baltic Circus Network är ett utvecklingsprogram för nordisk cirkus. Läs mer om dem nedan.

FACE (Fresh Arts Coalition Europe) är ett internationellt nätverk av organisationer som stödjer och verkar för socialt engagerade samtida multi-disciplinära konstformer. Medlemmarna verkar inom aktuella och banbrytande kulturuttryck såsom samtida cirkus, plats-specifik scenkonst, interaktiva projekt, fysisk och visuell teater, live-konst och community-projekt. FACE organiserar kontaktskapande och kompetensutvecklande aktiviteter och nätverkande i syfte att uppmuntra nya samarbeten och partnerskap inom Europa och med resten av världen. 45 organisationer från 21 länder är medlemmar i ett dynamiskt forum för idéer och professionella utbyten.

www.fresh-europe.org

Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk för cirkus och gatuperformance med syfte att verka för utveckling och organisering av dessa konstarter i Europa. Nätverket består av ett femtiotal medlemmar som alla är scener eller festivaler eller branschorganisationer från hela Europa och de möts två gånger per år. Subtopia är medlem sedan 2008 och har arbetat aktivt i nätverkets olika aktiviteter och arbetsgrupper.

Circostrada genomför projekt såsom att organisera fortbildande internationella möten och konferenser för branschen att integrera cirkusaktiviteter i kulturhuvudstäders program, och att ge ut branschtidningen Stradda.

www.circostrada.org

Nordic Baltic Circus Network (NBCN) är ett nätverk för nordisk och baltisk samtida cirkus, som syftar till att sammankoppla nordiska och baltiska organisationer inom konstformen i gemensamma fortbildande och branschutvecklande projekt. Nätverket består av organisationer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Lettland, Estland och Litauen. Under 2015 och 2016 kommer nätverket att genomföra en mängd seminarier och workshops.