Toppbild

Cirkusmania

Subtopia lanserar ett nytt koncept och experiment: att parallellt med cirkusmässan Subcase koordinera en nordisk cirkusfestival i Stockholmsregionen 9-17 februari 2019.
Nu öppnar vi för scener och cirkuskompanier att anmäla föreställningar.
Foto Einar Kling-Odencrants

Fortsätt läsa

Sedan 2009 har den nordiska cirkusmässan Subcase genomförts årligen i regi av Subtopia. Mässan har med tiden utvecklats till en uppskattad mötesplats för nordisk cirkus, som varje år lockar den internationella cirkusbranschen till Botkyrka.

I Stockholm finns en växande cirkusintresserad publik, men inte någon cirkusfestival. Subcase, som i övrigt är en sluten tillställning, har därför de senaste åren presenterat vissa av mässans föreställningar publikt i samarbete med scener i regionen. På senare år har det emellertid uttalats önskemål om möjligheter för flera artister att presentera föreställningar i anslutning till Subcase, och för arrangörer att se mer än vad Subcase kunnat erbjuda.

Därför introducerar Subtopia nu ett nytt koncept och experiment: att parallellt med Subcase koordinera en nordisk cirkusvecka i Stockholmsregionen 9-17 februari 2019 under paraplynamnet CirkusMania.

Vi ställde oss frågan: På vilket sätt skulle en festival kunna självorganiseras och ändå samkommuniceras? Idén med CirkusMania är att kompanier, artister, scener och andra programläggande organisationer själva anmäler föreställningar till festivalprogrammet. Inget urval görs; alla föreställningar som uppfyller vissa kriterier kan ingå. Målgruppen för CirkusMania är publiken i Stockholmsregionen – och programmet kommuniceras även till deltagarna på Subcase.

Deltagande scener, artister och programläggande organisationer ansvarar själva organisatoriskt, ekonomiskt och tekniskt för att deras anmälda program genomförs. Programläggande scener och organisationer betalar artisterna med fast arvode eller delad biljettintäkt – eller också ordnar artisterna själva en spelplats och behåller då sina biljettintäkter. CirkusMania erbjuder inget gage, och gör inget anspråk på biljettintäkter. Det kostar inget att delta i CirkusMania.

CirkusMania-paraplyet erbjuder:
– Övergripande marknadsföring till publiken i Stockholmsregionen i flera kanaler (hemsida CirkusMania, tryckta festivalprogram som sprids i regionen, annonsering, PR, eventuellt vissa publikarbetsinsatser vid behov och efter överenskommelse)
– Marknadsföring till Subcase deltagare (hemsida Subcase, medverkan i Subcase tryckta program, digitala nyhetsbrev och sociala medier)
– Under anmälningsperioden tillgång till löpande information om det program som redan lagts, när och var.
– Information till CirkusManias publik och till Subcase deltagare hur de skaffar biljett till de olika föreställningarna. Scenerna använder sina egna biljettsystem för försäljning.
– Kompanier i CirkusMania kan köpa Exhibition Badge på Subcase till en kostnad på 1000 SEK ink moms. I badgen ingår utställningsbord i Exhibition Space och inträde till Subcase samtliga fester och mingelkväller. Dock ingår ej biljetter till föreställningar eller övrigt program på Subcase.

Kriterier som måste uppfyllas för att anmält program ska inkluderas i CirkusMania-paraplyet:
– Endast hellängdsföreställningar (ej work in progress, ej seminarier eller presentationer, ej fester el dyl)
– Föreställningen ska kunna kategoriseras under rubriken ”Cirkus”
– Nordiskt (dvs kompaniet ska vara baserat i Norden eller Baltikum)
– Föreställningen måste spelas publikt
– Föreställningen måste spelas på en scen eller spelplats som kan ta publik
– Föreställningen får ej krocka tidsmässigt med Subcase program (se nedan)
– Ej amatör- eller elevföreställningar
– Föreställningen ska vara i enlighet med Subtopias formulerade värdegrund.
Om man önskar att Subcase deltagare skall se föreställningen rekommenderar vi att biljetter reserveras för detta ändamål och att ett specialpris erbjuds – detta är emellertid frivilligt.

CirkusMania-program kan anmälas för dessa tider:
Lördag 9 februari – När som helst
Söndag 10 februari – När som helst
Måndag 11 februari – När som helst
Tisdag 12 februari – Från klockan 21.00
Onsdag 13 februari – Från klockan 21.00
Torsdag 14 februari – Från klockan 18.00
Fredag 15 februari – Från klockan 18.00
Lördag 16 februari – När som helst
Söndag 17 februari – När som helst
Program som anmäls för andra tider, och därmed krockar med Subcase, kommer inte att inkluderas i CirkusMania.

Deadline för att anmäla programpunkter till CirkusMania är 15 oktober 2018.
Anmälan görs här.
Endast program som redan har en spelplats, definierade speltid/er, och som skickar in all information som krävs i anmälan kommer att inkluderas i CirkusMania.

CirkusMania kommuniceras och koordineras av Subtopia.
Koordinerande producent och kontaktperson: Louise Ideberg
Frågor ställs vänligen till cirkusmania@subtopia.se

Guide till Cirkusmania:
guide_circusmania_new