Representation i nyhetsmedia

Vilka perspektiv får synas i svensk nyhetsmedia? Hur får man bukt med en ensidig rapportering som underbygger stereotyper?

MAGASIN SUBTOPIAS VALSPECIAL: Subtopias nedslag från Almedalsveckan

Hur prioriterar redaktionerna när de ska välja nyheter? Hur får man bukt med en ensidig rapportering som underbygger stereotyper? Det var två av frågorna som representanter från flera stora nyhetsmedier, under ledning av Fanzingos Ellen Telje, diskuterade. Seminariet anordnades av Journalistförbundet och Fanzingo. Ali Achmed, en av medarbetarna på Changers Hub, satt med i panelen.

Hur arbetar Changers Hub för att öka närvaron i medierna?

Om vi får plats i det offentliga samtalet så deltar vi i förändringen för mångfalden. Samtidigt ger vi också plats åt våra medlemmar. Vi får platsen och delar vidare till vårt nätverk.

Skulle du vilja att Changers Hub driver frågan mer?

Nej, det är faktiskt inte en sak vi gör, eftersom det finns andra bra krafter, inte minst Fanzingo. Alla ska inte göra samma saker. Däremot så kanske vi skulle bli bättre på att promota varandra. Om någon kommer till oss kan vi hjälpa dem att komma till rätt plats.

Vad tycker du om diskussionen om representation och mångfald i media?

Det är klart att vi har hört det här samtalet tusentals gånger: “Vi måste tänka på mångfald” och man tänker och diskuterar men gör ingenting. Numera har vi ju uppnått en bättre representation mellan män och kvinnor och det är ju bra. Men när det gäller etnisk och kulturell bakgrund är representationen inte ens nära. Det finns väl bara ett sammanhang som är värre och det är i kulturvärlden. Jag tycker att frågan är svår. Människor med utländsk bakgrund måste först bli intresserade av att bli journalister. Det finns en dålig representation i grunden. Journalister och media kommer på besök, sen går de med sitt perspektiv orört. De ger inte bort makten och förorten ska gärna spexas till. Jag frågar mig varför jag ska spela i deras händer. Man får inte heller ställa upp som exotiskt inslag.

Changers Hub
Fanzingo