Scenskolan Fejm

Hos Scenskolan Fejm får alla barn och unga i Botkyrka kreativ fritidssysselsättning, utveckla sin talang och träffa andra ungdomar.

Scenskolan FEJM är Botkyrkas scenskola för barn och ungdomar som vill ha en rolig och kreativ fritidssysselsättning, utveckla sin talang och träffa andra ungdomar från hela Botkyrka. Vårt mål är att eleverna har kul och känner sig trygga på lektionerna, oavsett tidigare erfarenheter inom ämnet.

Vi arbetar efter deltagarens egna förutsättningar och stödjer dem i deras strävan att skapa något själv och på så vis utveckla sitt självförtroende, självkänsla, kreativitet, egenvärde och stolthet.

FEJM är produktionsinriktad och riktar sig till sång, dans, teater och scenteknik, vi sätter upp minst 1 föreställning varje år per åldersgrupp.

Scenskolan FEJM bedrivs av ABF Botkyrka-Salem på uppdrag av Botkyrka kommun.