Subtopia är ett kreativt kluster som består av ett åttiotal företag, organisationer, ideella föreningar, utbildningar och nyföretagare som arbetar med kultur, kreativa näringar och socialt entreprenörskap.  Läs mer om dem här!

Subtopia på Facebook

Vitalie Sprinceana är sociolog, bloggare och journalist från Moldavien. Han är intresserad av demokratiska processer och pluralism och är på Subcase för att tala om just detta.

10 likes, 0 kommentarer16 timmar sedan

Djuriskt, vridet. Futuro Animal med company Twisting the Balance. Leire Rolando san Martin, Edoardo virtu.

7 likes, 0 kommentarer1 dag sedan

Subtopia

på Instagram