Subtopia är ett kluster av eldsjälar i Botkyrka grundat 2002. Vi möjliggör kulturell och och samhällsbyggande produktion på alla nivåer, såväl ideellt som kommersiellt.

Vi har 15 000 kvm funktionella utrymmen för kultur och en organisation med gedigen branschkunskap inom cirkus, urban konst, film, entreprenörskap, ungdomsverksamhet och event.

Subtopia på Facebook

Subcase

Subtopia lanserar ett nytt koncept och experiment: att parallellt med cirkusmässan Subcase koordinera en nordisk cirkusfestival i Stockholmsregionen 9-17 februari 2019. Nu öppnar vi för scener och cirkuskompanier..

10 likes, 0 kommentarer3 dagar sedan

Subcase

Utlysningen för kompanier att söka till Subcase är öppen! För tionde gången arrangeras Subcase – Subtopia Circus Fair. En säljmässa och ett branschevent där nordiska cirkuskompanier möter arrangörer..

8 likes, 0 kommentarer3 dagar sedan

Subtopia

på Instagram