Toppbild

Reside

Tillsammans med Krytyka Polityczna och Oberliht Young Artists Association kartlägger Subtopia utmaningar i urbana områden med socialt och kulturellt underskott

Fortsätt läsa

Tillsammans med Krytyka Polityczna (Polen) och Oberliht Young Artists Association (Moldavien), genomför Subtopia projektet Reside för att identifiera utmaningar som områden i storstädernas utkanter står inför, med särskilt fokus på platser med demokratiskt och socialt underskott.

Det finns utmaningar och problem, så som svag kulturell infrastruktur, stigmatisering och utbildningsfrågor, som delas med andra storstadsområden i Europa. Projektets partners har intentionen att föra upp dessa frågor på agendan när politiker och tjänstemän går från ord till handling i stadsutvecklingsfrågorna.

Samarbetet mellan Krytyka Polityczna, Oberliht Young Artists Association och Subtopia har sin uppkomst i European Cultural Foundations program Connected Actions for the Common’s där alla tre deltog.

Under projektets gång genomförs seminarier i de tre länderna där partnerna arbetar med dessa frågor tillsammans med lokala aktörer. Projektet kommer att resultera i en kartläggning och 2-3 ansökningar för större internationella projekt baserat på de identifierade utmaningarna.

Projektet genomför med finansiellt stöd av Svenska Institutet.

si-swedish_institute-black-cmyk_100w