Toppbild

Nätverk

Subtopia är en del i ett antal olika lokala, regionala och internationella nätverk som delar vår vision

 • Cluster Sweden

  En medlemsorganisation för svenska klusterorganisationer som startades 2014 där Subtopia sitter i styrelsen.

 • Circostrada Network

  Europeiskt nätverk med 60 medlemsorganisationer inom samtida cirkus och gatuperformance. Fungerar som en plattform för information och professionella utbyten.
  www.circostrada.org

 • Creartive

  Sveriges inkubatorer för konst och kreativa näringar
  www. creartivesweden.se

 • Kulturkompis

  Projektet Kulturkompis är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.
  www.kulturkompis.nu

 • Manegen

  Sveriges branschorganisation för alla som arbetar professionellt inom cirkus, varieté och gatuperformance.
  www.manegen.org

 • Trans Europe Halles

  Ett europeiskt nätverk som samlar ca femtio oberoende kulturcenter. TEH fungerar som en plattform för utbyten, stöd och samarbeten mellan medlemmarna.
  www.teh.net

 • Föreningen Norden

  En politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete.
  www.norden.se

 • Albys nätverksgrupp

  Arbetar för att utveckla Alby och att göra det i dialog med dig som bor i området.

 • Teh Nordic Hub

  TEH Nordic Hub är ett regionalt subnätverk av Trans Europe Halles. Huvudfokus är att få befintliga och nya medlemmar från Norden och Baltikum att träffas, diskutera, lära och samarbeta i samband med att utveckla aktiviteter och policyer som är gynnsamma för deras lokala verksamhet, men som också har en effekt på hela Norden.
  https://teh.net/teh-nordic-hub

 • Botkyrka näringslivsforum

  Mötesplats för företagande, entreprenörskap och affärsutveckling med Botkyrka som bas.
  www.botkyrka.se

 • CircusNext

  Ett stödprogram för europeiska cirkuskompanier som utgörs av närmare trettio organisationer, scener och kreationscenter.
  www.circusnext.eu

 • European Creative Business Network (ECBN)

  http://ecbnetwork.eu