Toppbild

Nätverk

Subtopia är en del i ett antal olika lokala, regionala och internationella nätverk som delar vår vision
Illustration Susan Larsen

 • Cluster Sweden

  En medlemsorganisation för svenska klusterorganisationer som startades 2014 där Subtopia sitter i styrelsen.

 • Circostrada Network

  Europeiskt nätverk med 60 medlemsorganisationer inom samtida cirkus och gatuperformance. Fungerar som en plattform för information och professionella utbyten.
  www.circostrada.org

 • Kulturkompis-Logo

  Kulturkompis

  Projektet Kulturkompis är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.
  www.kulturkompis.nu

 • Manegen

  Sveriges branschorganisation för alla som arbetar professionellt inom cirkus, varieté och gatuperformance.
  www.manegen.org

 • FACE

  Fresh Arts Coalition Europe ett internationellt nätverk av kulturorganisationer som stödjer och informerar om samtida tvärdiciplinära konstformer
  www.fresh-europe.org

 • TEH-Logo

  Trans Europe Halles

  Ett europeiskt nätverk som samlar ca femtio oberoende kulturcenter. TEH fungerar som en plattform för utbyten, stöd och samarbeten mellan medlemmarna.
  www.teh.net

 • Föreningen Norden

  En politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete.
  www.norden.se

 • Områdesgruppen i Alby

  Arbetar för att utveckla Alby och att göra det i dialog med dig som bor i området.
  www.botkyrka.se/albyområdesgrupp

 • Svenska Institutet

  En statlig myndighet som arbetar med att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige.
  www.si.se

 • Botkyrka näringslivsforum

  Mötesplats för företagande, entreprenörskap och affärsutveckling med Botkyrka som bas.
  www.botkyrka.se

 • Circus Next

  Ett stödprogram för europeiska cirkuskompanier som utgörs av närmare trettio organisationer, scener och kreationscenter.
  www.circusnext.eu