Samarbete över branschgränser

Nytt cross innovation-projekt leds av Subtopia

Subtopia har under de senaste åren arbetat för att utveckla branschöverskridande samarbeten, cross innovation. Att förbättra arbetsvillkoren för kulturentreprenörer genom att ge tillträde till nya marknader är en av anledningarna till detta engagemang. Som ytterligare ett steg i det arbetet inleder vi nu ett nytt tvärsektoriellt samarbete i Östersjöregionen.

Cross innovation är när kompetenser inom de kulturella och kreativa näringarna används inom andra branscher för att bidra till utveckling. När kultursektorn möter andra sektorer kan nya arbetssätt uppstå. Nya arbetssätt kan i sin tur leda till mer innovation, tjänster, produkter idéer som kan användas för att möta framtidens utmaningar. Det finns flera anledningar till att Subtopia arbetar med cross innovation, berättar Martin Q Larsson som är chef för kulturinkubatorn Katapult.

– För det första arbetar flera av våra kulturentreprenörer redan branschöverskridande, men det är inte helt enkelt. Hur går man tillväga när man har en affärsidé som rör sig mellan cirkus, hantverk och gestaltterapi? Vi vill kunna ge verktyg till de entreprenörerna! För det andra vill vi vara i framkant när det gäller utvecklingen av arbetsvillkor inom kulturella och kreativa näringar. Med hjälp av cross innovation kan vi ge konstnärer tillträde till fler marknader. För det tredje ser vi att konstnärer kan tillföra perspektiv som gör att företag förbättras, produkter vässas och samhället utvecklas.

Creative Insight as a Service är ett nytt cross innovation-projekt mellan Subtopia (Sverige), NDPC (Latvia) and Fabryka Sztuki (Polen).

Konstnärer bistår företag med kreativ expertis

Det nystartade projektet kallas “Creative Insight as a Service” och är tänkt att utveckla det kreativa arbetet med cross innovation i Östersjöregionen. Under två månaders tid placeras två konstnärer på två olika företag i Sverige och Lettland eller Polen. Med hjälp av metoder från det kreativa fältet bistår konstnärerna företagen med expertis, andra perspektiv och problemlösning.

En pilotversion av projektet genomförs våren 2023. Målet med projektet är att skapa en metod för hur branschöverskridande samarbeten kan genomföras i praktiken. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med cross innovation.

Partners och finansiering av projektet

Creative Insights as a Service projektleds av Subtopia, och genomförs i samarbete med Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC), Lettland och Fabryka Sztuki, Polen. Läs mer om projektet på NDPC:s hemsida.

Detta projekt finansieras av Svenska Institutet.

Kontaktperson

Martin Q Larsson
Martin Q Larsson
Inkubatorchef Katapult