Lotte Johansson

BehovsPusslet är ett dialogverktyg som främjar barn och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa.

Lotte Johansson och BehovsPusslet

BehovsPusslet är en kreativ coachingbana utvecklad för att lyfta samtal om vad unga vill ha i sina liv och inte, och för att lära ut en enkel strukturerad metod för att identifiera och balansera olika behov. Som stöd har deltagarna sex öppna frågor, ett tidshjul och en krita. I sin egen takt delar de behov, möjliga strategier och blir samtidigt en resurs för varandra.

Lotte Johansson producerade tidigare film och bildreportage om relationsskapande inom skolan och inom slutenvården. Verksamheten har nu övergått till att vara mer praktiskt förebyggande. Lotte är utbildad i coachande ledarskap, interaktiv och decentraliserad metodik, och är initiativtagare till BehovsPusslet.

Varför är du medlem i Subtopias kulturinkubator?

– Jag vill bygga en organisation. På Subtopias kulturinkubator finns inspirerande lokaler i naturnära miljö med många möjligheter till kreativa möten. Dessutom finns möjlighet till kontinuerlig coaching med fokus på kulturentreprenörskap.

Kontakt

Lotte Johannson, BehovsPusslet
behovspusslet@lottejohansson.com
www.lottejohansson.com
Youtube Lotte Storyteller

Tid och plats: Onsdagar Subtopias bakgård, kl. 15-18 (inställt vid regn)

Kontaktperson

Martin Q Larsson
Martin Q Larsson
Inkubatorchef Katapult

Gå med i Katapult

Här kan du läsa mer om vår kulturinkubator och ansöka om gratis medlemskap.