Lotte Johansson

BehovsPusslet är ett dialogverktyg som främjar barn och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa.

Lotte Johansson och BehovsPusslet

BehovsPusslet är ett interaktivt verktyg för dynamisk grupputveckling som främjar barn och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa. Lotte Johansson producerade tidigare film och bildreportage om relationsskapande inom skolan och inom slutenvården. Verksamheten har nu övergått till att vara mer praktiskt förebyggande. Lotte är utbildad i coachande ledarskap, interaktiv och decentraliserad metodik, och är initiativtagare till BehovsPusslet.

Varför är du medlem i Subtopias kulturinkubator?

– Jag vill bygga en organisation. På Subtopias kulturinkubator finns inspirerande lokaler i naturnära miljö med många möjligheter till kreativa möten. Dessutom finns möjlighet till kontinuerlig coaching med fokus på kulturentreprenörskap.

Kontakt

Lotte Johannson, BehovsPusslet
lottestoryteller@gmail.com
www.lottestoryteller.com
Youtube Lotte Storyteller

Kontaktperson

Martin Q Larsson

Gå med i Klump

Här kan du läsa mer om vår kulturinkubator och ansöka om gratis medlemskap.