KLUMP-frukost 7 juni

Våravslutning på våra populära frukostar! KLUMP Subtopia och Cirkus Cirkör bjuder på frukost med tema "Hur fungerar hjärnan?" 8.34-10.04 torsdagen 7 juni kl 8.34 - 10.04
Foto: Einar Kling-Odencrants

7 juni är det våravslutning för KlumpFrukost, och då slår vi på stort! Prof em Gunnar Bjursell berättar om vad som händer i hjärnan när du lyssnar på musik, ser på en bild eller dansar. Han är initiativtagare till Den Kulturella Hjärnan samt till Karolinska institutets nyinrättade Centrum för kultur, kognition och hälsa. Vi föds alla med tre förmågor – den språkliga, den matematiska och den musikaliska – och dessa förmågor stärker varandra om de utvecklas parallellt. Barn (och vuxna) blir helt enkelt bättre på matematik och språk om de även musicerar.

För att bygga en tvåvåningspyramid behövs 3 akrobater, två på botten och en på toppen. Om det istället är 10 akrobater i botten, hur många akrobater behövs för att bygga en tiovåningspyramid? Cirkus Cirkör vet att barn och ungdomar lär sig på olika sätt och att det är viktigt att skapa så många lärsituationer som möjligt. Cirkusmatte kom­pletterar teori med fysisk inlärning i möte med cirkusens olika grunddisci­pliner.

KLUMP Subtopia och Cirkus Cirkör bjuder på frukost 8.34-10.04 på Loftet, plan 5, Subtopia, Alby, Sverige.

Anmäl hur många ni kommer till klump@subtopia.se så snart som möjligt men senast 1 juni 23.59. Ange då även ev födorestriktioner eller motsvarande.