Klump-frukost: Organisk Organisation

"Organisk organisation och om det behövs ett paradigmskiftet som efterträder industrialiseringens mekaniska attityd till organisation"

Klump-frukost: Organisk Organisation

Mattias Falkehag är partner i konsultföretaget Netlight med en ingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. I mer än ett decennium hos Netlight har Mattias praktiserat organisk organisationsutveckling och byggt Netlight från ett liten svensk start-up till ett internationellt samarbetande bolag på över 1000 anställda.

Netlight är en organisation som saknar traditionell hierarkisk chefsordning och som bygger på mottot ”Sense and Respond” istället för det traditionella ”Predict and Control”. Mattias kommer föra ett samtal om organisk organisation och om det behövs ett paradigmskiftet som efterträder industrialiseringens mekaniska attityd till organisation