idémakare på residens

I juni gästas Subtopia av två idémakare som deltar i ett residens på företagsinkubatorn KLUMP Subtopia. Residensprogrammet BiR (Business in Recidence) första två deltagare Ana Gonçalves (Portugal) och Laura M. Pana (Nederländerna) anländer Botkyrka i slutet av maj för att under två veckor fördjupa sig i sina projekt.
Foto Migrationlab

I juni gästas Subtopia av två idémakare under ett residens på företagsinkubatorn KLUMP Subtopia.  Residensprogrammet BiR (Business in Residence) första två deltagare Ana Gonçalves (Portugal) och Laura M. Pana (Nederländerna) anländer till Botkyrka i slutet av maj för att under två veckor fördjupa sig i sina projekt.

Build the City

I september 2015 samlades 50 konstnärer, aktivister och entreprenörer från hela Europa i ett Idea Camp  med temat ”Build the City”. Under tre dagar arbetades det fram nya idéer om hur man med hjälp av konst och kultur kan bygga städer på ett mer demokratiskt sätt. Efter Idea Camp fick 25 idéer ett ”Research och Development”-stöd på 10 000 € för att ta sina idéer ännu längre. Nu ska idéerna vidareutvecklas och två av  idémakarna  kommer till Subtopia för att inspireras, lära sig och vidareutveckla sina projekt.

Ageless City

Ana Gonçalves är lektor vid Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies (ESHTE) och forskare vid Centrum för Geografiska studier på universitetet i Lissabon. Ana bedriver forskning inom områdena urbana kulturstudier, turism och fritid samt främmande språk för särskilda ändamål.

I sitt försöksprojekt “The Ageless City” forskar hon kring hur man sammanför yngre och äldre invånare från kulturellt och etniskt olika stadsdelar. Tanken är att reflektera över olika sätt att förbättra bevarandet av stadsrum och bevarandet av stadens kulturarv baserad på kreativa metoder. Barn, tonåringar och pensionärer har vanligen mer tid att uppleva staden, men städerna är ofta anpassade för den aktiva medelåldersmänniskan. Ana vill därför lyfta frågan kring hur städerna planeras för att de ska kunna ta emot människor under hela deras livscykel.

Ana ser residenset som en spännande möjlighet att lära sig och samarbeta med olika människor och organisationer med stor erfarenhet av kulturellt arbete och hållbar utveckling. Hon säger att vistelsen på Subtopia säkert kommer att ge ovärderliga insikter som kommer att berika det nuvarande utvecklingsstadiet i hennes projekt. Hör henne berätta om sitt “The Ageless City” i klippet nedan.
[youtubeVideo id=”8nMtd950lBk” thumbnail=”http://www.subtopia.se/wp-content/uploads/2016/05/las_artikel_BiR_annavideo.jpg”]

Ett publikt vardagsrum

Laura M. Pana är en social entreprenör, facilitator och kommunikationsspecialist. Hon har en akademisk bakgrund i moderna språk och internationell PR & marknadsföring. Sedan 2014 leder Laura Migrationlab – en ideell organisation som skapar möjligheter för flyktingar, invandrare och lokalbefolkningen att träffas, interagera, samarbeta och inspirera varandra i städer över hela Europa. Migrationlab, som debuterade som en blogg, inspirerades av Lauras egen resa som en rumänsk kvinna som migrerande i Europa.

”Welcome to The Living Room” är ett publikt vardagsrum skapat gemensamt av flyktingar, invandrare och lokalbefolkning i städer över hela Europa. Där kan olika människor i samhället dela berättelser och reflektioner om migration med hjälp av konstnärliga uttryck. Migrationlabs offentliga vardagsrum ger människor med olika berättelser möjlighet att mötas och upptäcka varandra, dela ofiltrerade verkligheter, utmana stereotyper och fördomar och skapa en känsla av tillhörighet.

Under sina två veckor på Subtopia ska Laura vidareutveckla projektets organisatoriska och ekonomiska aspekter. Till exempel hur man effektivt kan driva projektet på lång sikt och hur det kan anpassas till olika städer och länder. Laura kommer samtidigt att undersöka möjligheterna att genomföra projektet i Botkyrka och andra städer i Sverige och Skandinavien.

Text: Katarina Ståhl