Teamgeneratorn

Teamgeneratorn är ett verktyg för samarbete mellan mikroföretag (0-4 anställda).

Ett utbildningsprogram för samarbete riktat till mikroföretagare i Stockholmsregionen

  • Vill du öka din verksamhets ekonomiska omsättning?
  • Vill du ge din verksamhet större genomslag?
  • Vill du känna ökad arbetsglädje och få mer energi på fritiden?

Med ökade färdigheter i ledarskap, samarbete och personlig effektivitet, kan du tillsammans med andra förverkliga dessa ambitioner. När olika kunskaper, färdigheter och erfarenheter möts i välfungerande team, kan teamets medlemmar hjälpa varandra att hantera företagandets utmaningar.

Vad är Teamgeneratorn?

Teamgeneratorn är ett utbildningsprogram för samarbete riktat till mikroföretagare (enskild firma, aktiebolag eller motsvarande med 0-4 anställda) som vill utveckla sitt företagande till en ny nivå. Inom ramen för programmet bildas tillfälliga team över branschgränser, så att synergier uppnås mellan olika typer av kompetenser.

Teamen äger själva frågan om sitt syfte, vilka mål som ska sättas upp, samt hur intensivt samarbetet mellan teamets medlemmar ska vara. Efter avslutat program har deltagarna de verktyg och färdigheter som behövs för att skapa nya, högpresterande team i framtiden.

Programmet genomförs av Subtopias inkubator Katapult i samarbete med Lucida AB, med stöd av Tillväxtverket och Europeiska Unionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Martin Q Larsson