Learning Labs Cross Innovation

Learning Labs Cross Innovation handlar om att tillämpa verktyg från den konstnärliga och kreativa sektorn på andra sektorer i samhället.

Learning Labs Cross Innovation

Nya idéer behövs för att möta framtidens utmaningar. Genom att låta entreprenörer inom kultursektorn möta personer från andra sektorer kan utveckling och nya arbetssätt uppstå.

Vad är Cross Innovation?

Learning Labs Cross Innovation är ett projekt där metoder från kultursektorn används inom andra branscher för att bidra till utveckling. Inom det kreativa fältet finns värdefulla metoder som i mötet med t.ex. finans, industri, offentlig sektor eller hälso- och sjukvård kan åstadkomma korsbefruktningar, bidra med andra perspektiv och skapa innovation. Learning Labs innebär att deltagarna utforskar ett område tillsammans genom workshops och teamwork.


Martin Q Larsson