Creative Insights as a Service

Branschöverskridande pilotstudie där konstnärer placeras på ett företag för att bidra med kreativ kompetens.

Branschöverskridande pilotstudie i Östersjöregionen

Yrkesverksamma inom kulturella och kreativa näringar besitter en kreativ kompetens som i mötet med andra branscher kan skapa innovation. Just nu arbetar vi med projektet Creative Insight as a Service med syftet att tillvarata denna kompetens.

Creative Insights as a Service är ett cross innovation-projekt i Östersjöregionen. Projektet genomförs under ledning av Subtopia i samarbete med Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC) i Lettland och Fabryka Sztuki i Polen.

Två konstnärer på två företag i två månader

Under två månaders tid placeras två konstnärer på två olika företag i Sverige och Lettland eller Polen. Som ett första steg identifierar det aktuella företaget ett problemområde där de är i behov av kreativa perspektiv. Företaget matchas sedan ihop med en konstnär. I nästa fas introduceras konstnären till problemområdet och startar en undersökning för att samla in mer information. Det undersökande arbetet fungerar som underlag och inspiration för konstnärens fortsatta arbete. Konstnären presenterar resultatet av arbetet för företaget under ett organiserat slutseminarium. Under slutseminariet planeras även framtida samarbete.

Partners och finansiering av projektet

Creative Insights as a Service projektleds av Subtopia, och genomförs i samarbete med Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC) och Fabryka Sztuki. Läs mer om projektet på NDPC:s hemsida.

Detta projekt finansieras av Svenska Institutet.

Martin Q Larsson