Samovar Circles

Homo Novus 2020, Trees have stopped talking since then by Krista Burāne.

Subtopia koordinerar ny nordisk-baltisk tankesmedja

Samovar Circles är namnet på en kollektiv katalysator och idékokare som ska fokusera på den samtida cirkusens möjligheter och utmaningar efter covid-eran. Artister, arrangörer och bidragsgivare inom det nordiska och baltiska cirkusfältet kommer att bjudas in till en serie intima och mycket interaktiva möten på följande teman:

  • Hur ser framtiden för internationellt samarbete ut?
  • Hur arbetar sektorn för mångfald och representation?
  • Hur förhindrar vi att förlora en generation av konstnärer?

Samovar Circles ska utgöra en empatidriven tankesmedja från vilken inspiration kan flöda och nya modeller för morgondagen byggas. Målet är att stödja aktörer över hela fältet i att gå vidare, stärka relationer och tillsammans uppfinna hur nya stödstrukturer för framtiden ska byggas.

Delta i Samovar Circles

Samovar Circles äger rum både online och live. Det kommer att finnas två olika sätt att delta:

  • Artister, arrangörer och finansiärer från Norden och Baltikum kan delta i öppna brainstorming-sessioner, webinarier och workshops på de givna temana.
  • En kärngrupp med 12 artister och 12 arrangörer bjuds in för deltagande i alla öppna aktiviteter, och därutöver till tre separata tillfällen för att koka och förfina idéer.

Mer info kommer i september!

Partners

Samovar Circles är ett kortvarigt nätverk initierat och organiserat av Subtopia (Sverige), CircusInfo Finland (Finland), Performing Arts Hub Norway (Norge), Teatronas (Litauen), New Theatre Institute of Latvia (Lettland), Wildtopia (Danmark) och med stöd av Nordisk Kulturkontakt.

Parterna representerar olika uppdrag, kontexter, kunskap och praxis. De samarbetade första gången i samband med onlinebranschmässan Subcase Cyber 2021, och upptäckte då att deras olikheter var mycket värdefulla. Mötena gav inspiration och konstruktiv provokation, i en tid när covid hindrade live-interaktion med nordiska och baltiska kollegor, artister och publik. Med utgångspunkt i deras gemensamma engagemenag för hur den nya verkligheten kommer att se ut för samtida scenkonst i regionen vill de fördjupa konversationerna i ett kollektivt engagemang med fältet.