CircusNext Platform

Ett europeiskt stödprogram för innovativa konstnärliga cirkusprojekt.

CircusNext Platform 2022-2025

CircusNext Platform är en europeisk plattform för framtidens kreatörer inom samtida cirkus. Det är den enda cirkusplattform som valts i Creative Europes plattformsprogram 2022-2025.

Med 27 medlemsorganisationer i 16 europeiska länder, en förnyad ambition att identifiera och stödja framtidens cirkuskreatörer, och vilja att programlägga dem i och bortom Europa – CircusNext Platform är mycket mer än ett projekt eller ett nätverk. Det är ett sätt att föreställa sig och i nätverksbyggande tillsammans stödja framväxten att Europas nya cirkuskonst.

En europeisk urvalsprocess genomförs tre gånger under perioden 2022-2025, då ett antal konstnärliga projekt väljs för stöd. Stödet består i relationsskapande aktiviteter med arrangörer runt om i Europa, residensprogram, coaching och workshops, omfattande stöd med marknadsföring och partnerskap i internationella nätverk.

I CircusNext Platform förra stödomgång 2019-2021 valdes de svenska cirkusartisterna Vejde Grind och Hugo Bergman in. 

Subtopia är medlem i och en av grundarna till plattformen i dess internationella format, och medverkar i urvalskommittéen som består av representanter för centrala cirkuscenter och –festivaler i Europa samt ett antal erfarna cirkusartister.

Image of outlining application process for CircusNext platform 2022-2023.

Medlemmar i CircusNext Platform

Berlin Circus Festival (DE), Centre International des Arts en Mouvement (FR), Circuscentrum (BE), Espace Catastrophe (BE), Circus Futures (UK), Cirko Center (FI), Cirqueon (CZ), Sarabanda (IT), Festival Circolo (NL), Subtopia (SE), Cirkorama (HR), Cirkusfera (RS), Perspectives (DE), La Brèche (FR), La Grainerie (FR), Latitude 50 (BE), Lithuaninan Dance Infomation Centre (LT), Kulturzentrum Tollhaus Karlsruhe (DE), Teatro da Didascalia (PT), Teatronas (LIT), Teatro Instabila Di Aosta (IT), La Central del Circ (ES), Mercat de les Flors (ES), Perplx (BE), Riga Cirks (LT), Room 100 (HR), Workshops of Culture in Lublin (PL). Plattformen koordineras av Jeunes Talents Cirque Europe (FR).

Med stöd av

CircusNext Platform är samfinansierat av Creative Europe Programme of the European Union. Koordinationskontoret i Paris arbetar med stöd av Frankrikes kulturministerium, Paris stad, Paris region, SACD och Institut Français.

www.circusnext.eu