Cirkusnätverk

Subtopia är en aktiv partner i internationella nätverk för cirkus.

Internationella cirkusnätverk

Subtopia är, med stöd av Kulturrådet, en aktiv partner i internationella nätverk för cirkus. Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk, Baltic Nordic Circus Network är ett utvecklingsnätverk för nordisk och baltisk cirkus, CircusNext är en europeisk plattform för innovation av konstformen, och Eurica ett europeisk-amerikanskt nätverk som stödjer relationerna mellan artister och arrangörer. Läs mer om dem nedan.

Baltic Nordic Circus Network (BNCN)

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) är ett nätverk för nordisk och baltisk samtida cirkus, som syftar till att sammankoppla nordiska och baltiska organisationer inom konstformen i gemensamma fortbildande och branschutvecklande insatser. Nätverket består av ett 20-tal organisationer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Lettland, Estland och Litauen. Subtopia var med och skapade nätverket 2007. https://balticnordiccircus.com/

Circostrada

Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk för cirkus och gatuperformance, som verkar för att stärka cirkussektorn på internationella och lokala nivåer genom kunskapsutbyte, kulturpolitiska aktiviteter och samarbetsprojekt. Nätverket består av ett hundratal medlemsorganisationer som möts två-tre gånger per år. De är scener, festivaler, resurscenter eller branschorganisationer, främst i Europa men även i andra delar världen. Subtopia är medlem sedan 2008 och har arbetat aktivt i nätverkets olika aktiviteter och arbetsgrupper. www.circostrada.org

CircusNext

CircusNext är ett europeiskt nätverk av scener och residenscenter med status som plattform inom Creative Europe. Nätverket identifierar och stödjer konstnärligt nyskapande projekt med potential att utveckla konstformen. Ett 30-tal festivaler i Europa är medlemmar, därutöver finns ett stort antal associerade medlemmar världen runt. Subtopia var medlem redan 2009 och utvecklade det tidigare franska stödprogrammet Jeunes Talents Cirque till det europeiska CircusNext. www.circusnext.eu

Eurica

Eurica (tidigare Circus Incubator) är ett europeisk-amerikanskt nätverk av organisationer som verkar internationellt, specifikt för att stödja utvecklingen av den konstnärliga dialogen och relationen mellan artister och arrangörer. Ett 40-tal medlemsorganisationer från länder i Europa samt Nord- och Sydamerika organiserar möten, fortbildningar och aktiviteter för artister och arrangörer. Nätverket föddes ur EU-projekten Autopistes och Circus Incbuator (vilka organiserades av bl.a Subtopia) och är ännu under uppbyggnad.

Med stöd av: