Programanmälan CirkusMania

Programanmälan för CirkusMania 2024

Den 9-18 februari 2024 fyller vi Stockholm med cirkus igen! Planeringen inför den femte upplagan av festivalen är igång, och vi ser fram emot ett spännande år av fördjupat samarbete med festivalens medarrangörer. Tillsammans lyfter vi cirkusen som samtida scenkonst!

Arrangörer som vill delta med program behöver påbörja dialog med festivalkoordinatorn innan sommarledigheterna börjar, vare sig man redan har programidéer eller ej. Detta är en förutsättning för samordning av helheten, samt för att säkerställa programmets mångfald, geografiska spridning och att kriterierna för deltagande är uppfyllda. Deadline att slutligt anmäla program är i mitten av oktober (exakt datum ännu inte satt). 

Du är varmt välkommen att höra av dig till cirkusmania@subtopia.se. Observera att anmälningsformulär ges till arrangörer på begäran i samband med programdialog. 

Hur funkar det?

CirkusMania är en tio dagars festival som bygger på samarbete mellan arrangörer som presenterar cirkus över hela regionen, och samordnas av Subtopia. 

Scener kan anmäla föreställningar eller annat konstnärligt innehåll såsom tex cirkusfilm, cirkusfoto, installation eller dylikt. Målgrupperna kan vara olika genom programmet som helhet – scener kan välja att presentera program för familj, barn, unga och/eller vuxna. Tillsammans visar vi cirkus som samtida scenkonst i många olika uttryck och blandade genrer. 

Festivalledningen verkar för att evenemang sprids över hela festivalveckan och Stockholm, och för att programmet i sin helhet ska visa på mångfald och konstnärlig variation. 

Varje scen bokar sitt eget program utifrån sina specifika kontexter och förutsättningar. Som medarrangör ansvarar du för produktionen och ekonomin av ert evenemang. Gage avtalas mellan scen och kompani, biljettintäkterna behålls av scenen. 

Subtopia samordnar kommunikation och marknadsföring till en festivalhelhet i samarbete med en PR-byrå. CirkusManias kommunikationsmässiga styrka är att alla medarrangörers kanaler gemensamt ger hela programmet en massiv regional spridning. 

CirkusManias erbjuder festivalens medarrangörer: 

 • En koordinator som samordnar intern och extern kommunikation.
 • En utbudslista med konstnärliga verk som är tillgängliga under festivalperioden, inkl tekniska riders och marknadsföringsmaterial. 
 • Rådgivning om program om så önskas.
 • Viss rigg- och teknikkonsultation vid behov.
 • Mötesplatser och mingeltillfällen för medarrangörer och artister. 
 • En igenkännbar grafisk form som profilerar festivalen.
 • En festivalhemsida som samlar allt program, info om alla scener och biljettförsäljning på en digital plats. 
 • Övergripande marknadsföring i Stockholms län i flera kanaler, t.ex press, annonsering i sociala medier, hemsida, tryckta festivalprogram.
 • För marknadsföring i egna kanaler får du som medarrangör tryckt och digitalt material att använda fritt. I grundpaketet ingår utan kostnad:
  • Plats och synlighet på hemsida, det tryckta programmet och i sociala medier.
  • Printbar affisch med ert evenemang.
  • Tryckt festivalprogram i önskat antal.
  • Ett digitalt paket med bearbetade texter och formatanpassade bilder för era sociala medier, hemsidor och nyhetsbrev i festivalens grafiska profil (både rörligt och stillbildsmaterial). 
 • Mot en kostnad i egen överenskommelse med PR-byrån kan scenen få eget formgivet material, t.ex. egen flyer och annonser.
 • Marknadsföring mot svensk och internationell bransch. 
 • Gemensamt biljettsläpp för hela festivalen. På CirkusManias hemsida hittar publiken länkar till scenernas biljettförsäljning. 
 • Koordinatorn följer upp scenernas säljstatus, vid behov görs specifika marknadsinsatser.
 • Kundtjänst för publiken under festivalen. 

Detta kriterier ska alla medarrangörer uppfylla:

 • Programmet ska kunna beskrivas i termer av cirkus som samtida scenkonst. 
 • Programmet ska vara hela konstnärliga cirkusverk, t.ex. föreställning, film, utställning – även öppen repetition går bra, men ej korta akter, nummer, mingel, workshops eller möten. Publiksamtal kan arrangeras i samband med presentation av konstnärliga verk. (Vi välkomnar att scener skapar kringarrangemang som inte faller under kriterierna – de kan dock inte marknadsföras som del i festivalprogrammet, utan kommuniceras då av respektive scen lokalt)
 • En målsättning är att CirkusMania varje år ska presentera ett för festivalen nytt program. Programpunkter ska därför inte ha presenterats i CirkusMania under tidigare år – undantag kan eventuellt göras i dialog med koordinationen.
 • Ej amatör-, ungdoms- eller elevföreställningar.
 • Evenemanget skall vara publikt. 
 • Det ska tydligt framgå i medarrangörens marknadsföring att evenemanget är en del av CirkusMania. I den mån det är möjligt ska festivalens grafik och logotyp finnas med på medarrangörens hemsidor/sociala medier/trycksaker.
 • Länk till CirkusManias hemsida ska finnas på medarrangörens hemsidor/sociala medier/trycksaker. 
 • Scenen måste ha eget biljettbokningssystem. 
 • Artisterna ska erhålla skäliga arvoden.
 • Samklang med Subtopias värdegrund.

CirkusMania verkar för ett balanserat program vad gäller jämställdhet, mångfald och konstnärlig variation. Våra medarrangörer ska självklart vilja vara en del av denna vision. Festivalledningen förbehåller sig rätten att avböja evenemang som:

 • Inte uppfyller kriterierna ovan.
 • Inte skickat in en komplett anmälan vid programdeadline (oktober). 
 • Inte släppt biljetterna innan det tryckta programmet gått till tryck (december). 

Preliminär tidsplan

 • Mitten av oktober – deadline anmälan program (kontakta cirkusmania@subtopia.se för dialog om program och länk till formulär).
 • Slut november – leverans digitala paket till scenerna
 • Slut november – gemensamt programsläpp
 • Början december – kick-off och mingel för medarrangörer och artister
 • Januari – leverans tryckt material till scenerna
 • 9 februari – festivalinvigning
 • 9-18 februari 2024 – festival!

PS. Du som vill veta mer om CirkusManias bakgrund och koncept kan läsa en rapport om festivalen från 2020 här.

CirkusMania har initierats och samordnas av Subtopia med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm och Botkyrka kommun, samt i samarbete med Dansistan/Cirkusistan.