Gruppdynamik

Gruppdynamik för tonåringar är en balansgång mellan att skapa en enhetlig grupp och låta varje individ få utrymme. Och hur gör man för att bryta en negativ gruppdynamik?

Individ och grupp – gruppdynamik för tonåringar

Gruppdynamiken ger förutsättningarna för ditt arbete. Vilka roller finns i gruppen? Vem vågar ta plats? Vem bekräftar endast andras ord och handlingar? Finns det någon som alltid är tyst?

När du vet hur makten är fördelad mellan individerna i gruppen börjar arbetet med att skapa balans, utan att för den skull bryta ner någon individ. Målet är att alla individer får plats att vara sig själva samtidigt som gruppen kan samarbeta och utvecklas gemensamt. 

Det första steget är att skapa en gemensam plattform för gruppen. Låt alla tillsammans bestämma vilka regler som ska gälla. Uppmana var och en att tänka på sina egna svar.

Utmaning: bryta negativ gruppdynamik

En person med negativ energi kräver mycket av den som leder gruppen. Hur undviker du som ledare att all din energi går åt till den personen på bekostnad av andra i gruppen? Nedan följer tips och övningar som kan hjälpa dig att vända en negativ gruppdynamik till en positiv.

Avvärj omedelbart
Fånga upp negativa kommentarer så fort som möjligt! Avbryt dem med positivitet, till och med innan personen hinner avsluta sin mening. Rikta gruppens uppmärksamhet mot de positiva resultat som ni tillsammans jobbar mot. Till exempel: “Så här bra kommer det att bli när vi gör så här”

Positiva grupptryck
Förstärka de i gruppen som har en positiv inställning. Det smittar av sig! Uppmuntra och förstärk allt som går bra. Fokusera inte på det som inte går bra.

Ta negativa beteenden individuellt
Individuella beteenden som är negativa för gruppen hanteras bäst utan att peka ut någon inför de andra. Om du t.ex. ställer extra många frågor till de som är tysta kan de som är vana att höras bli sura. Då pratar du med de som blir sura individuellt. 

Lyssna inte på orden, se behoven
Är din tolkning av en person som uppträder negativt  korrekt? Kanske låter hen mer negativ än hen är? Ta ett steg tillbaka och var inte för snabb med din tolkning. Vad menade personen? Vilket behov uttrycks egentligen? Till exempel kan kritik kanske egentligen vara ett förslag att göra något annorlunda.

Inflytande
Om något passar gruppen dåligt låt de själva få komma fram till ett alternativ. Till exempel, om gruppen tycker att:  “De här dansstegen känns bläää” svara dem då: “Hur vill du göra om stegen?”

Övning: Ja!
Para ihop gruppen i par. I paret turas man om att ge enkla förslag på saker att göra som kamraten måste säga ja till. Frasen ska börja med “Ska vi …..” och kamraten ska svara med glädjande övertygelse “Ja det gör vi!”. Och så gör paret förslaget tillsammans. 

Gemenskapsmålning
Bestäm ett positivt tema, t.ex. kramar eller vänskap. Alla får varsitt papper och färger i toner. Spela glad men inte för dominant musik i bakgrunden. Ingen målar klart sin bild utan bilderna roteras så att alla fortsätter på sin kamrats bild. 

Antingen kan det vara en kortare övning som ger en god stämning. Eller så kan syftet vara att alla ska bli nöjda med sina gemensamma alster och då kan man hålla på längre. 

Dansstopp utan förlorare
Den klassiska dansstoppleken fast fokus ligger inte på vem som förlorar eller vinner. Alla dansar när musiken spelar, när musiken plötsligt tystnar måste man stå blickstilla, oavsett vilken position man befinner sig i. Välj glad musik med positiva budskap. Målet med övningen är bra stämning och skratt!