Toppbild

Graffitifrämjandet

Graffitifrämjandet arbetar för att höja graffitins status som konstnärligt uttryck.

Graffitifrämjandet arbetar för att höja graffitins status som konstnärligt uttryck. De arbetar också  för att sprida kunskap om graffiti, gatukonst och närliggande uttryck både lokalt, på riksnivå och internationellt.

För att göra det möjligt krävs kontaktytor mellan konstnärer och publik. Först och främst behöver alla svenska städer öppna väggar. Graffitifrämjandet arbetar också för att svenska städer ska utarbeta toleranspolicy som innefattar graffiti och gatukonst som välkomna inslag i stadsbilden.

Tillsammans med Subtopia har Graffitifrämjandet en 70 meter lång vägg utanför Hangaren i Subtopia. Läs mer om Stora Subtopiaväggen här.

Vill du veta mer om öppna väggar och vad som är bra att tänka på om man funderar på att öppna en sådan? Läs boken “Öppna väggar” som Subtopia och Graffitifrämjandet tagit fram tillsammans.