Good Girls Riot

"Vi som bär erfarenheter av att bli stereotypiserade har också lösningarna på problemet och det tänker jag ta betalt för"

MAGASIN SUBTOPIAS VALSPECIAL: Subtopias nedslag i Allmändalen

Stereotyper som begränsar

Hur begränsar duktig-flicka-stereotypen dina möjligheter? Och om du dessutom är mörkhyad duktig flicka? Wendy Francis bröt barriären mellan det personliga och det yrkesmässiga när hon tog sin utbildning i kommunikationsvetenskap och adderad all den kunskap hennes erfarenheter av att växa upp som “duktig svart flicka”, och senare “arg svart kvinna”, givit henne.

“Vi som bär erfarenheter av att bli stereotypiserade har också lösningarna på problemet och det tänker jag ta betalt för” säger hon. Idag arbetar hon med maktkritik för att förändra stereotyper, bl.a genom att stötta andra i organisationsutveckling och kommunikation. Vi får själva prova bildanalys ur ett maktkritiskt perspektiv som bl.a landar i att vad makt är, aldrig är självklart.

Wendy avslutar med att läsa sin poesi. Hon menar att det är viktigt att vi skapar för att visa att vi funnits och framförallt, vi måste äga våra egna berättelser.

Good Girls Riot