Toppbild

Filmbasen

Filmbasen är Stockholms läns talangutvecklingscenter och mötesplats för filmare. Om du vill utöka ditt nätverk eller få ekonomiskt stöd för ditt filmprojekt kan du vända dig till Filmbasen. Vi erbjuder bland annat stöd till ditt kort- eller dokumentärfilmsprojekt samt workshoppar som ger dig möjlighet att utveckla ditt filmskapande.

Filmbasen delar ut produktionsstöd till kort- och dokumentär film och ger stöd för utveckling av långfilm. Vi har även workshops för att fördjupa filmarnas förmåga att driva filmprojekt, samt arrangerar olika evenemang för att ge inspiration och skapa nätverk. I samarbete med filmskolor och branschens aktörer arbetar vi långsiktigt med att utveckla förutsättningarna för filmskapande i regionen.

Filmbasens lokaler finns i kulturklustret Subtopia i Alby. Vi är också ett socialt forum på webben med över 3500 medlemmar. På filmbasen.se kan du enkelt knyta kontakter med andra filmare, söka stöd för dina projekt och få de senaste nyheterna om vad som händer i branschen.

Filmbasen har funnits sedan 2008 och drivs av Film Stockholm med stöd från Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun. Film Stockholm är länets regionala resurscenter för film och rörlig bild. På uppdrag av landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet arbetar Film Stockholm med filmpedagogik, visnings- och spridningsfrågor, film och rörlig bild i vården samt genom Filmbasen med att stödja länets filmare för att utveckla den regionala filmproduktionen.

Vill du veta mer om Film Stockholms verksamheter hittar du information på filmstockholm.se. Har du frågor om Filmbasen eller är nyfiken på vad vi kan hjälpa dig med? Besök filmbasen.se eller hör av dig till oss på info@filmbasen.se.