Toppbild

Ellen Tejle

"Att möjliggöra att fler berättelser och perspektiv får ta plats i svenska medier. Fanzingo är ett demokratiprojekt!"
Text Paulina Sokolow

Subtopia har pratat med Fanzingos nya verksamhetsledare Ellen Tejle, som tillträdde i augusti:

Vad är Fanzingos viktigaste syfte enligt dig?

Att möjliggöra att fler berättelser och perspektiv får ta plats i svenska medier. Det är ett demokratiprojekt! Vi arbetar långsiktigt direkt gentemot underrepresenterade grupper med att ge verktyg och kunskap för att dessa berättelser slutligen ska nå etablerade medieplattformer.

Vad är din egen bakgrund?

Jag började med att arbeta och utbilda mig till journalist, med ambitionen att just förändra världen med att ge fler röster plats. Men sen har jag i huvudsak jobbat med förändringsarbete via kultur, så som musikfestivalen Urkult, scenkonstnätverket Unga Teaternätet (som hade kontor här i Subtopia för 10 år sedan) och senast som föreståndare på kulturarenan Bio Rio i Hornstull. Som sidoverksamhet är jag delägare i restaurangen Barbro i Hornstull.
Vilken är journalistikens viktigaste framtidsfråga enligt dig?

Att spegla hela samhället. Det är grundbulten, men den känns viktigare än någonsin att kämpa för. Det handlar för mig både om att det behövs en bredd av vem som ställer frågorna och vilka perspektiv som synliggörs (dvs det Fanzingo arbetar med). Men för att spegla vår samtid behöver vi bryta ny mark inom journalistiken för att till exempel positiva nyheter och trender i större utsträckning får ta plats. Eller berättelser som bryter stereotypa bilder och uppfattningar. På Fanzingo kommer vi inför valet 2018 att fajtas för att en bredd av medborgares röster få höras, för journalistiken i större utsträckning ska spegla hela samhället.

ellentejle

Under Almedalen 2018 höll Ellen Telje i ett seminarium om representation i nyhetsmedia. I Magasin Subtopias valspecial kan du läsa om just det seminariet här.  Där kan du finna fler artiklar om de nedslag som Magasin Subtopia gjorde under Almedalen, Allmändalen samt Järvaveckan 2018.