Anmälan CirkusMania 2022

Vi längtar efter att återigen bjuda in publik och artister. I februari 2022 kör vi!

Anmälan är nu öppen till CirkusMania 2022

Vi längtar efter att återigen bjuda in publik och artister till salonger och scener för tio dagar av härligt blandad cirkus i den tredje upplagan av festivalen CirkusMania. I februari 2022 kör vi! Arrangörer kan anmäla bokat program fram till programdeadline 15 oktober. Artister kan löpande anmäla sig till en förteckning som delges alla scener som söker program.

Anmälan arrangörer
Intresseanmälan artister

Läs om hur det funkar  i guiden till CirkusMania 2022 nedan. Om du har idéer som du vill bolla med oss, är du varmt välkommen att höra av dig på cirkusmania@subtopia.se.

Guide till CirkusMania

CirkusMania är en cirkusfestival som arrangerats sedan 2019 i regi av Subtopia. Festivalen organiseras som ett samarbete över hela Stockholms region. Scener och andra programläggande organisationer kan anmäla föreställningar eller andra cirkusrelaterade programpunkter, vilka sedan tillsammans utgör ett tio dagar långt festivalprogram.

Målet med festivalen är att i ett omfattande samarrangemang mellan aktörer över hela regionen skapa ett brett intresse och en nyfikenhet för samtida cirkus hos både redan etablerad och helt ny publik. CirkusMania ska i sin helhet visa att cirkus är en konstform som idag tar sig många olika uttryck i många olika genrer. Målgruppen är en bred publik i alla åldrar, det ska finnas ”något för alla” i programmet. Festivalen ska också skapa nya kontakter och samarbeten mellan arrangörer och artister, så att vi tillsammans i en gemensam insats lyfter konstformen. Ju fler, och ju mer olika, arrangörer som deltar med program, desto bättre.

Inget centraliserat urval görs; var arrangör bokar sitt eget program efter sin kontext och sina förutsättningar. Fastställda kriterier säkerställer att arrangemanget är publikt och att det går att förstå på vilket sätt det är cirkusrelaterat. Arrangörerna ansvarar organisatoriskt, ekonomiskt och tekniskt för att deras anmälda program genomförs. Gager avtalas mellan scen och kompani, biljettintäkter behålls av respektive scen.

CirkusMania koordinerar det geografiskt utspridda programmet till en festivalhelhet. En PR-byrå uppdras marknadsföringen, som görs i samarbete med de lokala arrangörerna. En grafisk profil signalerar kontexten. CirkusManias kommunikationsmässiga styrka är antalet kanaler: mängden scener, arrangörer och kompanier ökar nätverken och spridningen. Det innebär att varje enskild programpunkt och varje scen synliggörs över hela regionen.

CirkusManias erbjudande

 • CirkusManias koordinator samlar in info från inblandade aktörer och samordnar marknadsföringen med PR-byrån.
 • Under anmälningsperioden ges löpande info om när och var program lagts. Vi verkar för att program sprids över festivalveckan och i länet, samt gör insatser för att programmet i sin helhet ska representera mångfald och konstnärlig bredd.
 • Intresseanmälda föreställningar listas i en förteckning som delges scener som söker program.
 • Rigg- och teknikkonsultation ges vid behov.
 • För att kunna delta måste scenen ha eget biljettbokningssystem för publiken. Biljettsläpp samordnas tidsmässigt för hela festivalen. På hemsidan samlas all info om hur man köper biljetter. Koordinatorn följer upp scenernas biljettförsäljning, vid behov görs specifika marknadsinsatser.
 • Kundtjänst ges till publiken via telefon, email och sociala medier.
 • Mötesplatser och mingeltillfällen för festivalens deltagare.
 • Marknadsföring mot svensk och internationell bransch. Nationella och internationella arrangörer som besöker festivalen kan mot avgift få ackreditering.
 • Samordning av publikundersökningar.
 • Övergripande marknadsföring till publiken i Stockholms län i flera kanaler. För marknadsföring i sina egna kanaler förses arrangörerna med tryckt och digitalt material. I grundpaketet ingår utan kostnad:
  • info om evenemang och scen på CirkusManias hemsida och i programbroschyr
  • tryckt affisch med festivalens profilbild i önskat antal
  • tryckt programbroschyr i önskat antal
  • digitalt paket med bearbetade texter och formatanpassade bilder för sociala medier, hemsidor och nyhetsbrev i festivalens grafiska profil
  • printbar affisch med scenens egna evenemangsbild
  • Facebook-event
  • annonsering i sociala medier
  • pressarbete
  • visst publikarbete

För en kostnad (i egen överenskommelse med PR-byrån, mot offert) kan scenen även få eget formgivet material, t.ex. egen affisch, flyer och annonser.

Kriterier för festivalens program

 • Föreställningar eller annat slags cirkusrelaterat program (t.ex. film, utställning och workshop). Öppna repetitioner kan också programläggas.
 • Programpunkterna ska kunna kategoriseras under rubriken ”cirkus”.
 • Svenskt eller internationellt program.
 • Evenemanget skall vara publikt. Slutna evenemang under festivalveckan uppmuntras också, men då CirkusMania inte har resurser att marknadsföra slutna evenemang till specifika målgrupper görs det i sådant fall av aktuell arrangör och ingår ej i festivalens publika kommunikation.
 • Artisterna ska erhålla skäliga arvoden.
 • Ej amatörföreställningar.
 • Samklang med Subtopias värdegrund.

Syftet med kriterierna är att säkerställa att programmet är publikt och att det går att förstå på vilket sätt det är cirkusrelaterat. Observera att endast program som vid deadline har en spelplats, definierade speltider och som skickar in all efterfrågad information kan inkluderas i CirkusMania.

Preliminär tidsplan

 • 15 oktober – deadline anmälan program.
 • Slutet av oktober – programmet spikat och klart.
 • November – leverans av digitala paket till scenerna.
 • Slutet av november – kick-off och informationsmöte för alla arrangörer och artister.
 • 24 november – program- och biljettsläpp.
 • Januari 2022 – leverans av tryckt material till scenerna.
 • 11-20 februari 2022 – festival!

PS. Du som vill veta mer om CirkusManias bakgrund och koncept, läs gärna denna rapport: Rapport CirkusMania 2021.

CirkusMania är ett initiativ som koordineras och kommuniceras av Subtopia.
Med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm och Botkyrka kommun, i samarbete med DANSISTAN/CIRKUSISTAN.