“Cirkus är poesi!”

Träffa tre av deltagarna i Circus Incubator, ett internationellt samarbetsprojekt för professionella cirkusartister och arrangörer
Foto Petter Hellman

Träffa tre av deltagarna i Circus Incubator, ett internationellt samarbetsprojekt för professionella cirkusartister och arrangörer. Syfte: att stödja utvecklingen av en integrerad relation och dialog mellan konstnärlig process och arrangörskap.

Albin Warette – cirkusregissör från Toulouse

las_cirksarpoesi_2
Albin Warette

”Det har varit fantastiska dagar. Artisterna fått komma med sina idéer och jag har hjälpt dem att verkligen förstå vad de vill. Visst har det varit känslomässigt och vissa har omarbetat sina idéer helt och hållet. Metoden har bland annat gått ut på att byta roller med varandra och upptäcka nya perspektiv. Vilka kvaliteter jag eftersöker? Ja, dels är det givetvis det tekniska utförandet som ska väcka beundran, men det räcker inte! Artisterna måste även utveckla karaktärerna, förmedla en känsla. Det är så mycket mer än uppvisning – det är poesi.

Cirkusen befinner sig i ett mycket spännande skede. Den kan vara och bli vad som helst. På 1700-talet utvecklades cirkusen då man visade upp djur som gjorde konster. Att få hästar att springa runt ledde till runda arenor och publiktillströmningen säkrades med vattentåliga tält. Voilà – klassisk cirkus. Clownerna underhöll medan man plockade spillning. Men nu är människan sån att hon vill ha förändring och rännilar blir strömmar som blir floder och nya klassiker skapas där dans, bildkonst, teater och spoken word kan inkluderas. Den ursprungliga cirkusen är som en morfar, som du både älskar och finner dötråkig ibland. Artister, menar jag, har ett speciellt band till det allmänmänskliga.

Circus Incubator vill jag beskriva med tre ord: Vackert Humanistiskt Projekt.

Arrangör + artist = Föreställning

Att vara artist innebär en konstnärlig process och många timmars träning. Att sedan åstadkomma en föreställning som får möte en publik med allt praktiskt det innebär, kräver andra kompetenser. Det är här arrangören kommer in. Relationen mellan artisten och arrangören är ofta helt formell och inte sällan sker det första verkliga mötet först när det är dags för föreställning. Som gjort för missförstånd, omatchade förväntningar och irritation.

las_cirkusarpoesi_3
Matthew S Horton & Belo Horizonte Fernanda Vidigal

Under Circus Incubator möttes artister och arrangörer under olika former, bland annat fick artisterna efter en initial ”speed-dating” välja en av arrangörerna att spendera extra mycket tid med. Ett av dessa ”twin pairs” var den brasilianska arrangören och projektledaren för cirkusfestivalen Belo Horizonte Fernanda Vidigal och artisten Matthew S Horton. De bekräftar nyttan med den fördjupade förståelsen.

“Det har varit lärorikt att få inblick i Fernandas arbete, säger Matthew, som arbetar med att utveckla en föreställning som smälter samman street dance med cirkus. Det handlar mycket om känslor.

Jag förstår nu hur viktigt det är att se varje del av processen och att ha en personlig relation med arrangören och inte bara affärsmässig. Möjligheten att få arbeta utan en färdig produkt var spännande, men också ganska utmanande känslomässigt.”

Fernanda håller med:

“Vi arrangörer lägger oss inte i det konstnärliga, men när artisten får en inblick i de krav som ställs på oss som ska förverkliga mötet mellan publiken och föreställningen uppstår en otroligt konstruktiv förståelse. Vi är inte kuggar.”

Bakgrund

Circus Incubator genomförs med stöd från bland annat EU. Projektet genomfördes i två serier av två workshops som erbjuder professionella cirkusartister att utveckla sina projektidéer i dialog med arrangörer från festivaler och scener i 6 olika länder: Sverige, Kanada, Brasilien, Frankrike, Spanien och Finland. Denna gång tillbringade projektdeltagarna sex dagar i Hangaren Subtopia, i ett möte där skissen, idéstadiet och möjligheterna var själva guldet.

“Det var tack vare stöd från Kulturrådet och med hjälp av EU-pengar som kunde vi genomföra Circus Incibart”, berättar Kiki Muukkonen, konstnärlig programchef på Hangaren Subtopia och cirkuskoordinator.
Projektet bygger på konstaterandet att artister och arrangörer ofta saknar erfarenhet av djuplodande dialog sinsemellan om relationen mellan den konstnärliga processen och arrangörens arbete med produktion och program. Det är en dialog som kan vara utmanande för båda parter, men också avgörande med tanke på de nya utmaningar som artister och arrangörer står inför idag. Circus Incubator vill stödja utvecklingen av en integrerad relation och dialog mellan konstnärlig process, arrangörskap och publikrelation.

las_cirkusarpoesi_4
Foto Petter Hellman