Empati

Empati

I grupparbete är empati grunden. För att uppnå ett gemensamt mål behöver man förstå varandra. En empatisk grupp blir även modigare.

Trygghet

Trygghet

Trygghet är en grundsten för självkännedom och utveckling. En metod för att göra en grupp trygg och samtidigt utmana och utveckla gruppen är att skapa en “okej att misslyckas atmosfär”.

Gruppdynamik

Gruppdynamik

Gruppdynamik för tonåringar är en balansgång mellan att skapa en enhetlig grupp och låta varje individ få utrymme. Och hur gör man för att bryta en negativ gruppdynamik?