Klotterköket

Klotterköket

Klotterköket är en mobil kreativ plattform med fokus på skapandeprocessen. “Vår ursprungsidé handlar om tillgänglighet, att konst och skapande ska vara till för alla.”
I april 2020 blev de medlemmar i Subtopias kulturinkubator Klump.