Blimp

Blimp är en kreativ byrå med fokus på grafisk form, UI/UX, webb och apputveckling.

Blimp är en kreativ byrå med fokus på grafisk form, UI/UX, webb och apputveckling. Problemlösning ligger i kärnan av byrån, och tacklas alltid med lekfullhet, en rejäl dos av färgladhet, ett matematiskt tänk och med ett heltäckande överblick från luftskeppet. Blimp strävar framför allt efter simpla och eleganta lösningar, där form följer funktion; namnet är trots allt Blimp, och inte Zeppelinare.