BE HERE OR BE SQUARE

”Det var inte något rebelliskt projekt utan en del av ett strategiskt tänkande. Det var inte för att konstnärer behövde billiga studior.” Anders Lindgren, verksamhetsledare för KLUMP Subtopia skriver om tankarna bakom inkubatorn och om människans behov av att klumpa ihop sig.

Foto Pär Hugosson

Jag läste att funktionerna lokaliserade till den mänskliga hjärnas yttersta lager, hjärnbarken, är det som gör oss till sociala varelser. Hjärnbarken är hjärnans senaste utvecklingsfas och, som det stod i boken, kom den till när vi hade tillgång till bra mat och när evolutionen verkar ha premierat förmågan att vara tillsammans med andra. På stränderna i södra Afrika hittas kökkenmöddingar, högar av rester efter skaldjursmåltider, forntida kräftskivor. Det där goda fettet som våra förfäder åt byggde hjärnbarken där minnet, uppmärksamheten, tänkandet och språket sitter. En tolkning av detta är att det som gjort oss till människor är vår smak för fett från havet och de konkurrensfördelar det finns i att vara bra på att hänga med andra.

Kollar man runt så är det lätt att inse att vi människor har en tendens att klumpa ihop oss i grupper och att vi faktiskt är hyggliga mot varandra. För visst är det så att omsorgen inte bara om oss själva, utan även om andra, är den dominerande principen? Det går att rada exempel på motsatsen, men normen är ändå empati hur ond världen än verkar.

las_artiklar_behereorbesquare_liten2
RättBuss är ett av företagen i KLUMP Subtopia. Foto Pär Hugosson.

Det finns många effekter av människans förmågor varav en handlar om innovationer. De har alltid präglat vårt liv på jorden. Vi kan föreställa oss det som inte finns och skapa det. Hörde att vi började läsa på allvar för ungefär 150 år sedan när det blev möjligt att trycka böcker i stora upplagor. Det där har ju fortsatt att förändra livet för oss sedan dess. Den enhetliga skolan uppfanns i början på 1900-talet då staten tog makten över utbildningen. Det gick inte längre att följa i föräldrarnas fotspår om man skulle ha en tryggad försörjning. Andra kunskaper behövdes när landet moderniserades och kanske viktigast; det gick att sätta samma tryckta media i händerna på alla. Folk blev utbildade genom statens försorg. Det gjorde människor mer rörliga. Framtiden låg inte längre där man föddes, utan mer troligt någon annanstans. En av människans största innovationer lär vara väskan. Att kunna bära mer än vad kroppens naturliga förutsättningar medger gjorde att det var möjligt att forsla större kvantiteter längre sträckor. Framförallt ska uppfinningen kopplas till att maten inte åts upp där den hittades utan kunde bäras hem till de andra.

las_artiklar_behereorbesquare_liten1
Boodla utvecklar sitt företag i KLUMP Subtopia. Foto Pär Hugosson.

Väskan parad med elektroniska upptäckter och viljan att distribuera text effektivt har tillsammans gett upphov till den bärbara datorn. Om väskan i sig och den tryckta boken i sig förändrade världen så har också laptopen gjort det. I den mån arbetets art tillåter kan mycket arbete göras var som helst. Det möjliggör en hög grad av flexibilitet och anpassning och borde betyda mer okonventionella arbetsplatser.

Joggarna joggar inomhus nu för tiden, men varför ser man så få laptoparbetare i skogen? Svaret finns förstås i evolutionen och vår anpassning till sociala sammanhang! Bara för att vi kan sprider vi inte ut oss jämnt i terrängen. Det är livsnödvändigt att hänga med andra.
I KLUMP Subtopia realiserar människor visioner. Där är det människornas passion och kompetens, platsens sociala karaktär tillsammans med nutida teknologi (med urtida ursprung) som gör det möjligt att både bejaka nedärvda drifter och skapa något nytt. Det ger mig stor stimulans, glädje och tillfredsställelse att vara mitt i det sammanhanget. Inte konstigt, för jag är inte mer än människa.

Ur Magasin Subtopia #6. Text Anders Lindgren.