Att avbilda eller avbildas

Ett samtal om hur konstnärer från marginaliserade grupper inte får plats på den svenska kulturscenen utan epitet så som "kvot-konstnär"och liknande.

MAGASIN SUBTOPIAS VALSPECIAL: Subtopias nedslag i Almedalen

 

Samtal om stereotyper och konstnärskap

Ibn Rushd samlade konstnärerna Hadil Mpohamed, Aftab Sultani och skådespelerskan Sarah Ameziane från Svenska hijabis för ett samtal om deras konstnärskap i relation till att de alla är unga muslimska kvinnor. Samtalet kretsade kring hur de aldrig får vara konstnärer utan ett extra epitet: “henna-konstnär”, “muslimsk konstnär”, “orten-konstnär” eller som någon sa “kvot-konstnär”. Det talades om vikten av att det finns hijabis även på Kungliga Dramatens scen och att de diskriminerande strukturer som finns i samhället i stort även existerar i konstvärlden.

Moderator för ett av få samtal som berörde kulturen och dess roll, under en programdag innehållande över 400 seminarier, var studieförbundet Ibn Rushd verksamhetsutvecklare Mona Nechma.

Berätta om din bakgrund 

Jag är lärare i samhällskunskap och religion. I grunden är jag religionsvetare och jag har jobbat i flera olika interkulturella sammanhang.

Vad gör Ibn Rushd?

Vi ser oss som en folkbildningsresurs och lyfter frågor som berör marginaliserade grupper. Vårt fokus är samhällsförändring och demokrati. Vi tycker inte att samhället är tillräckligt bra. Vi jobbar med organisering och att bistå med verktyg för att underlätta för vår målgrupp att höja sina röster.

Vad tycker du om dagens situation med en stor del Sverigedemokrater och nu också delvis legitimerade nazister mitt i Almedalsveckan?

Jag känner mig otrygg i Almedalen men vi är här av en anledning. Det vi gör är viktigt och vi behöver också synas.

Seminariet handlade om muslimers synlighet i svensk kultur. Hur arbetar Ibn Rushd för att främja det?

Det är helt enkelt ett av våra uppdrag. Vår värdegrund är att vi vill att svenska muslimer ska känna stolthet över sin egen identitet och att man känner att allt är möjligt. Det handlar om empowerment. Vi skapar möten mellan vår målgrupp och kulturinstitutionerna.

Ibn Rushd