A Straight Curve

A Straight Curve arbetar med s.k. Creative Confluence. Det handlar om den extraordinära potential vi människor har att medvetet och aktivt engagera hela vår hjärna under problemlösningsprocessen.

Creative Confluence handlar om den extraordinära potential vi människor har att medvetet och aktivt engagera hela vår hjärna under problemlösningsprocessen. Även om vi naturligtvis alltid har tillgång till hela vår hjärna, tenderar vi att använda endast en liten del av den hjärnkapacitet som finns tillgänglig för oss. I allmänhet tänker, känner och agerar vi utifrån vanemässiga bekvämlighetszoner, vilket förhindrar oss att nå vår fulla kreativa potential.

Någon som känner sig bekväm med äventyrlig utforskning kan känna sig mindre bekväm med kritiskt resonerande; någon med förmåga till skarpt fokus på en aktuell uppgift kan känna sig mindre säker med ostrukturerad spontanitet; någon som får alla fulla av energi i en idékonceptualisering kan sakna uthålligheten att genomföra samma idé. Creative Confluence släpper lös hjärnans kraft bortom dina vanemässiga zoner, så du inte bara löser problem mer effektivt, men också känner dig mer energirik i processen.

Geert van Kuijk, foto Luca Garuski

geert.sevenseas@gmail.com