Toppbild

Vernissage: Toptopia

Ett samarbetsprojekt med Mitt Alby, Subtopia och Arkitekturskolan KTH.

Fortsätt läsa

KTH-studenter bjuder in till vernissage för utställning av projektet TOPTOPIA, ett samarbetsprojekt med Mitt Alby, Subtopia och Arkitekturskolan KTH.

Studenter i årskurs 2 på arkitekturskolan har under en kurs på fyra veckor studerat och kommit med förslag på hur bottenvåningarna i Mitt Albys bostadshus på Albyberget kan användas som lokaler för Subtopia. Lokaler där Subtopia kan samverka med Albybergets hyresgäster. Förslagen rymmer idéer kring lokalernas möjligheter och deras användning. Idéer som ofta ligger strax utanför boxen.